Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova Cumhuriyeti Arasinda Serbest Ticaret Anlasmasinin Onaylanmasinin Uygun Bulunduguna Dair Kanun - 6649 (22.04.2015 t. 29334 s. R.G.)

Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova Cumhuriyeti Arasinda Serbest Ticaret Anlasmasinin Onaylanmasinin Uygun Bulunduguna Dair Kanun - 6649 (22.04.2015 t. 29334 s. R.G.)


Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun - 6649 (22.04.2015 t. 29334 s. R.G.)

 

Kanun No. 6649

Kabul Tarihi: 4/4/2015

MADDE 1 – (1) 27 Eylül 2013 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Söz konusu Anlaşmanın eklerine ilişkin değişiklikleri onaylamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

21/4/2015

 


Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc