Dogu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlügünün 22.04.2015 tarih ve 7490924 sayili yazisi (Kocaeli Laboratuvar Müdürlügü tarafindan GTIP tespiti yapilabilen esyalarin belirtildigi liste)

Dogu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlügünün 22.04.2015 tarih ve 7490924 sayili yazisi (Kocaeli Laboratuvar Müdürlügü tarafindan GTIP tespiti yapilabilen esyalarin belirtildigi liste)


Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 22.04.2015 tarih ve 7490924 sayılı yazısı (Kocaeli Laboratuvar Müdürlüğü tarafından GTİP tespiti yapılabilen eşyaların belirtildiği liste)

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

 

Sayı : 89595164/109

Konu : Kimyahane Hk.

 

İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİNE

Kemeraltı Cad.Kalaycıoğlu İşhanı No:35 Kat: 1-2-3

Tophane/İSTANBUL


İlgi : 
06.04.2015 tarihli ve 7096238 sayılı dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçeniz konusu; Gümrük idarelerince alınan numunelerin GTİP tespiti için Laboratuvarlara sevk ve analiz işlemlerinde, önce bağlantımız Kocaeli Laboratuvar Müdürlüğüne gönderildiği, burada analizi yapılamayan numunelerin diğer laboratuvarlara sevk edildiği ve bu durumda zaman kaybına neden olduğu belirtilerek teknik olarak yapılamayan tahlillerin hangi yetkili laboratuvarda analiz yapılacağının madde ayrımı yapılarak listelenmesinin sıkıntıların önüne geçeceği dile getirilmektedir.

Konuyla ilgili olarak Gümrük Yönetmeliğinin 201. maddesi ile Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünün 2012/37 sayılı Genelgelerinde tahlilin yapılacağı laboratuvarlarla ilgili olarak izlenecek yol açıklanmıştır. Bunun yanısıra, Gümrük laboratuvarlarında tahlili yapılabilen eşyaya ilişkin bilgiler Bakanlığımız (http://www.gtb.gov.tr/iletisim/bolge-mudurlukleri-i̇letisim) adresi i internet sayfasında yer almaktadır.

Diğer taraftan, talebinize ilişkin yapılan çalışma sonucu, Kocaeli Laboratuvar Müdürlüğünün 21.04.2015 tarih ve 7444369 sayılı yazısı ekinde alınan, Laboratuvarlarında GTİP tespiti yapılabilen ve yapılamayan eşyaların belirtildiği liste ilişikte gönderilmiştir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Musa AYDEMİR

 

Bölge Müdürü V.Eki: 1 adet liste (2 sayfa)

 

KOCAELİ LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNİN 23 NO LU EKİNDEKİ LABORATUVAR TAHLİLİNE TABİ TUTULACAK EŞYA LİSTESİNDEN ANALİZİ YAPILABİLENLER
 

POZİSYONU veya GTİP

AÇIKLAMA

1302

Yapılamamaktadır

15. Fasıl

Tüm fasıl pozisyon istatistikleri (15.01,15.03,15.04,15,06 15.09 15.10 tarife pozisyonları hariç)

17. Fasıl

Analizi yapılamamaktadır.

18. Fasıl

Analizi yapılamamaktadır.

19. Fasıl

Analizi yapılamamaktadır.

21. Fasıl

Yapılamamaktadır

2202

Yapılamamaktadır.

2207

Tarife pozisyon İstatistikleri (220720009015 ve alkollü içkiler hariç)

2209

Tarife pozisyon istalistikleri

2309

Yapılamamaktadır

25. Fasıl

25,01, 25.03-25.05, 25.07, 25,08, 25.09, 25.13, 25.18 Tarife Pozisyonları hariç

27. Fasıl

Tüm fasıl pozisyon istatistikleri (27.01-27.06, 2710.12.310000, 2710.91- 2710.99, 271220, 2713.11- 2713.12, 2714, 27.16 tarife pozisyonları hariç).

28. Fasıl

Tüm fasıl pozisyon istatistikleri (Açılması tehlikeli, zehirli ve özel düzenek isteyen maddelerle, 28.44 ve 28.45 tarife pozisyonları hariç)

29. Fasıl

Tüm fasıl pozisyon istatistikleri (2905,44 2940 ve Açılması tehlikeli, zehirli ve özel düzenek isteyen maddeler hariç)

3002.10.95.00.00

12'li bazda GTİP verilemiyor

3002.10.99.00.00

12’li bazda GTİP verilemiyor

3002.90.50.10.00

12'li bazda GTİP verilemiyor

3002.90.50.90.00

12'li bazda GTİP verilemiyor

31. Fasıl

Tüm fasıl pozisyon istatistikleri

32. Fasıl

Tüm fasıl pozisyon İstatistikleri (32.01, 32.13, 32.15 hariç)

33. Fasıl

Tüm fasıl pozisyon istatistikleri (3301,33.04, 33.05, 33.06, 33.02 toz halinde olanlar)

34. Fasıl

Tüm fasıl pozisyon istatistikleri (34.01, 34.06 ve 3407 hariç)

35. Fasıl

Tüm fasıl pozisyon istatistikleri (35,02, 35.04 35.05, 3507 hariç)

38. Fasıl

Tüm fasıl pozisyon istatistikleri (38,18 ve 3821 38.25 tarife pozisyonu hariç)

39. Fasıl

Tüm fasıl pozisyon istatistikleri (3907.60, 391220 hariç)

4001-4008

Tarife pozisyonları istatisitikleri

47. Fasıl

Yapılamamaktadır

4801, 4802, 4804, 4805

Tarife pozisyonları istatistikleri

4810, 4811

Tarife pozisyonları istatisitiklerl

5004, 5007

Tarife pozisyonları istatistikleri

5106-5113

Tarfe pozisyonları istatistikleri

52. Fasıl

Tüm fasıl pozisyon istatistikleri (52.01 ve 52.02 tarife pozisyonları hariç)

54. Fasıl

5407 ve 5408 tarife pozisyonlarında "astarlık, döşemelik ve perdelik" ayrımı yapılamamaktadır

55. Fasıl

Tüm fasıl pozisyon istatistikleri (55.05 tarife pozisyonu hariç)

56, Fasıl

Tüm fasıl pozisyon istatisitkleri (56.01, 56.08, 56.09 tarife pozisyonları hariç)

59. Fasıl

Tüm fasıl pozisyon istatistikleri

60. Fasıl

Tüm fasıl pozisyon istatistikleri

6806, 6814, 6815

Tarife pozisyonları istatistikleri

70. Fasıl

Tüm fasıl pozisyon istatistikleri (70.01, 70.02, 70.06-70.11, 70.14, 70.16 tarife pozisyonları hariç)

71. Fasıl

Tüm fasıl pozisyon istatistikleri (71.01-71.06, 71.16, 71.18 tarife pozisyonları hariç)

72. Fasıl

Tüm fasıl pozisyon istatistikleri (Dövülmüş olanlar ve 720241-720249 721510 7215.50, 7222.20 722840 7228.50 hariç)

73. Fasıl

Tüm fasıl pozisyon istatistikleri (Hassas borular ve özel amaçlar için olanlar hariç)

74. Fasıl

Tüm fasıl pozisyon istatistikleri (Hurdadan elde edilip edilmediği tespit edilememektedir)

75. Fasıl

Tüm fasıl pozisyon istatistikleri (Hurdadan elde edilip edilmediği tespit edilememektedir)

76. Fasıl

Tüm fasıl pozisyon istatistikleri

78. Fasıl

Tüm fasıl pozisyon istatistikleri (78.01 ve 78.06 tarife pozisyonu hariç)

79. Fasıl

Tüm fasıl pozisyon istatistikleri (7901.11 ve 79.07 tarife pozisyonları hariç)

80. Fasıl

Tüm fasıl pozisyon istatistikleri (80.07 tarife pozisyonu hariç)

81. Fasıl

Tüm fasıl pozisyon istatistikleri (8104.11 tarife pozisyonu hariç)

 

 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc