Tüketicinin Satin Alacagi Ayakkabilarin Temel Unsurlarinin Yapiminda Kullanilan Malzemelerin Etiketlenmesine Dair Yönetmelik (94/11/AT)’in Yürürlükten Kaldirilmasina Dair Yönetmelik (25.04.2015 t. 29337 s. R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/bilim-sanayi.jpg


Tüketicinin Satın Alacağı Ayakkabıların Temel Unsurlarının Yapımında Kullanılan Malzemelerin Etiketlenmesine Dair Yönetmelik (94/11/AT)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (25.04.2015 t. 29337 s. R.G.)

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MADDE 1 – 9/8/2005 tarihli ve 25901 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketicinin Satın Alacağı Ayakkabıların Temel Unsurlarının Yapımında Kullanılan Malzemelerin Etiketlenmesine Dair Yönetmelik (94/11/AT) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.