Gümrük Tarife Cetveli Izahnamesi Düzenlendi. 13 Eylül 2008 tarihli ve 26996 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Gümrük Genel Tebligi yürürlükten kaldirildi.(31.05.2012)

small_imagesCAYP921Z.jpg


Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi Düzenlendi


Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesi'nce hazırlanan Armonize Sistem Nomanklatürü İzahnamesi esas alınarak düzenlendi.

Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesi'nce hazırlanan Armonize Sistem Nomanklatürü İzahnamesi esas alınarak düzenlendi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Gümrük Genel Tebliği Resmi Gazete'nin 29 Mayıs tarihli mükerrer sayısında yayımlandı. Armonize Sistem Nomanklatürünün uluslararası seviyede resmi yorumunun yapılmasında zorunlu ve tamamlayıcı bir unsur olan İzahname hükümleri, Gümrük Kanunu uyarınca idari ve kazai uygulamalarda esas tutulacak.

Ayrıca 13 Eylül 2008 tarihli ve 26996 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği yürürlükten kaldırıldı.

UGM HABER---