Gümrükler Genel Müdürlügünün 14.04.2015 / 7250150 sayili Tasarruflu Yazisi- Transit islemlerinde dilekçe ibrazi

Gümrükler Genel Müdürlügünün 14.04.2015 / 7250150 sayili Tasarruflu Yazisi- Transit islemlerinde dilekçe ibrazi


T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı :44873033/708.99

Konu :Transit işlemlerinde dilekçe ibrazı

 

14.04.2015 / 7250150

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, antrepolar veya geçici depolama yerlerinde bulunan serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın herhangi bir sebeple ilgilisi tarafından transit rejimine tabi tutulmak istenilmesi halinde, gümrük idarelerince beyanname veya beyanname yerine geçen belgenin yanı sıra dilekçe de talep edildiği; bu uygulamanın da gümrük idarelerinde mevcut iş akışını olumsuz etkilediği anlaşılmıştır.

 

Bilindiği üzere, serbest dolaşıma sokulmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın mahrecine iadesine ilişkin işlemlerin düzenlendiği 30.06.2002 tarihli ve 24801 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Mahrece İade) (Seri No: 2) uyarınca, mahrecine iade edilmek istenilen eşyaya ilişkin olarak ilgilisi tarafından mahrecine iade talebinde bulunulması ve eşyanın özet beyana/beyana uygun olduğunun gümrük idaresince tespiti gerekmektedir.

 

Bu itibarla, antrepolar veya geçici depolama yerlerinde bulunan serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın herhangi bir sebeple ilgilisi tarafından transit rejimine tabi tutulmak istenilmesi halinde, transit edilecek eşyanın mahrece iadeye konu olması durumu hariç herhangi bir dilekçe aranmaması ve işlemlerin TIR Karnesi veya transit beyannamesi üzerinden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

 

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

 

Cenap AŞCI

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

 

 

DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc