Avrupa Birligi ve Dis Iliskiler Genel Müdürlügü- 23.01.2015 / 5480581 Tasarruflu Yazisi- West Java Ticaret ve Sanayi Odasi Tarafindan Düzenlenen Form A Mense Belgeleri

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

 

Sayı     :16934678

Konu   :West Java Ticaret ve Sanayi Odası Tarafından Düzenlenen Form A Menşe Belgeleri

 

23.01.2015 / 5480581

DAĞITIM

 

Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nden alınan 21/01/2015 tarihli, 5413519 sayılı yazıda;

Bölge Müdürlükleri bağlantısı İzmir Gümrük Müdürlüğünün 06.05.2014 tarihli, 34951 sayılı yazılarında 1400784/CO/III/MD no.lu 17.03.2014 tarihli, West Java Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenmiş görünen Form A menşe belgesinin doğruluk ve kurallara uygunluğunun sonradan kontrolü talep edildiği; buna müteakip Bölge Müdürlüğünün sonradan kontrol talebine ilişkin Endonezya Makamlarından cevaben alınan yazılarda;

West Java Ticaret ve Sanayi Odası’nın menşe belgesi düzenlemeye hiçbir zaman yetkilendirilmediği, Endonezya Ticaret Bakanlığının 60/M-DAG/PER/12/2010 sayılı yönetmeliklerinde Endonezya’da menşe belgesi düzenlemeye yetkili kurum olarak atanmış 86 Bölgesel İdareye yetki verdiği ve West Java Ticaret ve Sanayi Odasının bu idareler arasında olmadığı; sözü edilen menşe belgesi Endonezya’daki yetkili bir kuruluş tarafından düzenlenmediğinden, menşe belgesi ve beyan edilen eşyaların gerçekliğinin ve uygunluğunun onaylanamadığı belirtilmiştir.

Bu sebeple, West Java Ticaret ve Sanayi Odası veya anılan liste harici yetkisiz makamlar tarafından düzenlenmiş görünen Form A menşe belgeleri Bölge Müdürlüklerinizde de işlem görmüş olabileceğinden;

Bölge Müdürlüğünüz bağlantısı Gümrük Müdürlüklerinin; yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda, yazımız eki Endonezya’da Menşe Belgesi Düzenlemeye Yetkili Bölgesel İdareler listesi kapsamı dışındaki West Java Ticaret ve Sanayi Odası veya liste harici başka bir idare tarafından düzenlenmiş görünen, Endonezya menşeli eşyalar için ibraz edilen Form A menşe belgelerinin kabul edilmemesi ile adli ve idari zaman aşımları göz önüne alınarak ibraz edilmiş Endonezya mahreçli Form A menşe belgelerinin geriye yönelik araştırmalarının Liste harici yetkisiz makamlar tarafından düzenlenmiş görünen menşe belgelerinin varlığının tespiti halinde ise ivedilikle mükellefinden bu belgeler yerine eşyanın menşeini ispat eder nitelikte (bir kısım eşya için sonradan yeni belge getirildiği görüldüğünden) ve listedeki yetkili makamlarca düzenlenmiş yeni Form A menşe belgelerinin 3 ay içerisinde ibraz edilmesinin istenmesi ve ibraz edilecek yeni menşe belgelerinin sonradan kontrolüne yönelik işlemlerin gerçekleştirilmesi ile 3 ay içerisinde yeni menşe belgesi ibraz edilmemesi ya da yeni ibraz edilen belgelerin sonradan kontrol sonuçlarının olumsuz neticelenmesi durumunda liste harici makamlarca düzenlenmiş görünen mevcut menşe belgelerinin 2014/7064 sayılı GTS Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar ile Genel Müdürlüğümüzün 2014/1 sayılı Genelgesi hükümlerine göre değerlendirilerek neticelendirilmesi yönünde talimatlandırılması hususunda,

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Sevil KARACA

Bakan A.

Daire Başkanı

 

Ek: Endonezya Ticaret Bakanlığının son cevap yazısı

Endonezya'da menşe belgesi düzenlemeye yetkili 86 kurum listesi

 

 

 

Ministry of Customs and Trade

Regional Directorate of Customs and Trade of Ege

Republic of Turkey

İzmir, Turkey

 

 

Re: Subsequent Verification of the Certificate of Origin (CO) Form A

Dear Sir/Madam,

Directorate of Export and Import Facilitation has the honor to kindly refer to your letter No. 38868779/180.03-3373263 dated Oktober 17, 2014 pertaintng the above matter and would like to inform you the follovving:

1.Indonesia Chamber of Commerce, including Chamber of Commerce and Industry West Java of Indonesia has never been authorized to issue Certificate of Origin (COO);

2.Ministry of Trade of Indonesia has delegated 86 Regional Issuing Authorities in Indonesia as the appointed authorized institutions to issue CO in Indonesia that İs stipulated  İn The Mİnister of Trade Regulation  No.  60/M-DAG/PER/12/2010 concerning the Issuing Authority of Certificate of Origin for Indonesia Export Product. Herevvith attached the üst of said Indonesian Regional Issuing Authorities;

3.Considering the 2 (two) points above, Ministry of Trade could not acknovvledge the authenticity, nor the eligibility of the said COO and declared goods since the said COO was not issued by authorized body in Indonesia.

We thank you for your kind attention.

Directon of Export and Import Facilitation,

Directorate General of Foreign Trade, Ministry of Trade, Indonesia

Cc.:

1.Director General for Foreign Trade, Ministry of Trade;

2.Secretary for Directorate General of Foreign Trade, Ministry of Trade;

3.Indonesia Chamber of Commerce and Industry;

4.VVest Java Chamber of Commerce and Industry;

5.Provinsial Office in Bandung;

6. District Office in Soreang;

7. Municipa'lity Office in Bandung.