Elektronik Defter (e-Defter) Uygulamasina Dahil Olan Mükelleflerimizce 30 Nisan 2015 Günü Sonuna Kadar Olusturulmasi ve Imzalanmasi Gereken e-Defterlerin, Olusturma ve Imzalanma Islemleri 29 Mayis 2015 Cuma Günü Sonuna Kadar Uzatilmistir.

images/carton_resimler/duyuru.jpg


Elektronik Defter (e-Defter) Uygulamasına Dahil Olan Mükelleflerimizce 30 Nisan 2015 Günü Sonuna Kadar Oluşturulması ve İmzalanması Gereken e-Defterlerin, Oluşturma ve İmzalanma İşlemleri 29 Mayıs 2015 Cuma Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır.

 

30.04.2015 tarihli ve VUK-77 / 2015-7 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dahil olan mükelleflerimizce 30 Nisan 2015 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin, oluşturma ve imzalanma işlemlerinin yerine getirilme süresi Vergi Usul Kanununun mükerrer 242 nci maddesindeki yetkiye dayanılarak 29 Mayıs 2015 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır. Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.