2015/7359 Paslanmaz Çelikten Soguk Haddelenmis Sac Ithalatinda Tarife Kontenjani Uygulanmasi Hakkinda Karar (05.05.2015 T. 29346 R.G.)

2015/7359 Paslanmaz Çelikten Soguk Haddelenmis Sac Ithalatinda Tarife Kontenjani Uygulanmasi Hakkinda Karar (05.05.2015 T. 29346 R.G.)


2015/7359     PASLANMAZ ÇELİKTEN SOĞUK HADDELENMİŞ SAC İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

(05.05.2015 T. 20346 R.G.)

 

Karar Sayısı : 2015/7359

Ekli “Paslanmaz Çelikten Soğuk Haddelenmiş Sac İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 20/2/2015 tarihli ve 21670 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/3/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

PASLANMAZ ÇELİKTEN SOĞUK HADDELENMİŞ SAC İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

 

Kapsam

MADDE 1- 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde, paslanmaz çelikten soğuk haddelenmiş sacları üretiminde kullanan sanayiciler tarafından ithal edilmek üzere, aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.Î.P) ve tanımları belirtilen eşyanın ithalatında karşısında gösterilen miktarda, gümrük vergisi oranı ile tarife kontenjanı açılmıştır.

 

 

G.T.t.P.

Eşyanın Tanımı

Gümrük Vergisi %

Miktarı (Ton)

7219.31.00.00.00

Kalınlığı 4,75 mm veya daha fazla olanlar

0

 

7219.32.10.00.00

Ağırlık itibariyle %2,5 veya daha fazla nikel içerenler

0

 

7219.32.90.00.00

Ağırlık itibariyle %2,5’tan az nikel içerenler

0

 

7219.33.10.00.00

Ağırlık itibariyle %2,5 veya daha fazla nikel içerenler

0

 

7219.33.90.00.00

Ağırlık itibariyle %2,5’tan az nikel içerenler

0

 

7219.34.10.00.00

Ağırlık itibariyle %2,5 veya daha fazla nikel içerenler

0

60.000

7219.34.90.00.00

Ağırlık itibariyle %2,5’tan az nikel içerenler

0

7219.35.10.00.00

Ağırlık itibariyle %2,5 veya daha fazla nikel içerenler

0

 

7219.35.90.00.00

Ağırlık itibariyle %2,5’tan az nikel içerenler

0

 

7220.20.21.00.il'

Genişliği 500 mm’yi geçenler

0

 

7220.20.29.00.11

Genişliği 500 mm’yi geçenler

0

 

7220.20.41.00.11

Genişliği 500 mm’yi geçenler

0

 

7220.20.49.00.11

Genişliği 500 mm’yi geçenler

0

 

7220.20.81.00.11

Genişliği 500 mm’yi geçenler

0

 

7220.20.89.00.11

Genişliği 500 mm’yi geçenler

0

 

 

 

Uygulama

MADDE 2- (1) Bu Kararın 1 inci maddesinde tespit edilen tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatta, aynı madde kapsamı tabloda gösterilen gümrük vergisi, bunun dışında yapılacak ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen gümrük vergisi uygulanır.

 

İthal lisansı

MADDE 3- (1) Bu Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. Bu Karar kapsamında ithal edilecek ürünlere ilişkin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

 

Usul ve esaslar

MADDE 4- (1) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanına başvuru ile tarife kontenjanının dağıtımı, yönetimi ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Ekonomi Bakanlığınca yayımlanacak tebliğ ile belirlenir.

 

Diğer mevzuat

MADDE 5- (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Karar 31/12/2015 (31/12/2015 dâhil) tarihine kadar geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc