Gümrükler Genel Müdürlügünün 08.08.2015 tarihli ve 7703612 sayili yazisi (Dahilde Isleme Izni Kapsaminda Serbest Bölgelere Ihracat

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


Dahilde İşleme İzni Kapsamında Serbest Bölgelere İhracat


 

                                                                                                                                                                                               
                  T.C.
                  GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
                  Gümrükler Genel Müdürlüğü
          
                  Sayı : 41208501/145
                  Konu : Dahilde          İşleme İzni Kapsamında Serbest Bölgelere İhracat
          
                   08.05.2015 / 7703612
                  DAĞITIM
 

Genel Müdürlüğümüze muhtelif Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden intikal eden yazılarda, dahilde işleme rejimi kapsamında işlem veya işçilik görmek üzere serbest bölgeden Türkiye Gümrük Bölgesine ithal edilip işlendikten sonra yeniden serbest bölgeye ihraç edilen eşyanın 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin 28 inci maddesi uyarınca en geç belge/izin süresi bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde serbest bölgeden çıkarılamamasından dolayı Türkiye Gümrük Bölgesinde işçilik/tamir hizmeti veren dahilde işleme izni sahibi firmalardan teminatlarının iadesi konusunda şikayetlerin alındığı, 3 aylık süre kısıtlamasının yükümlülerde sızlanmaya sebebiyet verdiği bildirilmektedir.

Bilindiği üzere, 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nin 43 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarına göre, şartlı muafiyet sistemi kapsamında serbest bölgeden ithal edilen eşyanın belge/izin süresi içerisinde işlem görmüş ürün olarak dahilde işleme rejiminde ve belgede/izinde belirtilen esas ve şartlara uygun şekilde Türkiye Gümrük Bölgesi dışına ihracatının gerçekleştirilmediğinin veya serbest bölgelere ihraç edildiği halde ihracata konu eşyanın en geç belge/izin süresi bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde; serbest bölgelerden başka bir ülkeye satışının yapılmadığının, Yatırım Teşvik Belgesi veya bir başka belge/izin kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine ithalatının yapılmadığının, serbest bölgelerde bulunan tesislerin yapımında kullanılmadığının, serbest bölgelerde bulunan tesislerde makine-teçhizat, demirbaşa kayıtlı eşya veya bunların parçası olarak kullanılmadığının, serbest bölgelerde yerleşik gemi inşa faaliyetinde bulunan firmalara gemi inşasında kullanılmak üzere tesliminin yapılmadığının, serbest bölgelerden gümrüksüz satış mağazalarına satışının yapılmadığının veya serbest bölgelerden kara, deniz ve hava taşıtlarına kumanya olarak tesliminin yapılmadığının tespiti hallerinde, 2006/12 sayılı Tebliğin 45 inci maddesi çerçevesinde işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve buna göre gereğini rica ederim.

                                                                                            
                   Cenap AŞCI
                   Bakan a.
                   Genel Müdür
 

 

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri