Gida ve Kontrol Genel Müdürlügü, BKÜ Ithal Izinleri Takip Programi-Duyuru

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gida__tarim_logo.jpg


Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü-BKÜ ve Hammaddeleri İthalat İzinleri Sorgula”                                                                                                                                                                                                                    
                           T.C.
                  GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
                  Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
          
                  Sayı : 48719131/320.04.06          -16484
                  Konu : BKÜ İthal          İzinleri Takip Programı
                  36487 /05.05.2015
                  GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEKLERİ İCRA KURULU’NA
                  Anıt Caddesi No:8/7
                  Tandoğan-ANKARA

İlgi: 07.04.2015 tarih ve İK-BŞK /76 sayılı yazınız

Bilindiği üzere bitki koruma ürünleri ve hammaddelerinin ithalatında bürokrasinin azaltılması, düzenlenen belgelerin güvenilirliğinin sağlanması, işlemlerin elektronik ortamda hızlı bir şekilde gerçekleşmesi amacıyla Bakanlığımızca, 17.03.2015 tarihi itibarıyla “Gümrük İşlemlerinde Tek Pencere Programı” na geçilerek uygulamaya başlanmıştır.

Bu tarihten itibaren Bakanlığımız tarafından düzenlenen bitki koruma ürünleri ile hammaddelerinin onaylanan ithal izinleri, firmalarınca Bakanlığımız web sayfasında yayınlanan Belge Numarası (ID numarası) ile takip edilmektedir.

Ancak ithalat bilgilerinin firmalara özel olması sebebiyle diğer firmaların detaylı olarak bu bilgileri görmemeleri için yayımlanan listelerde sınırlı bilgiler bulunduğundan, bu durumun ithalat esnasında başta demeğiniz olmak üzere çeşitli firmalarca Bakanlığımıza yapılan müracaatlarda, beyanname açarken sorunlar yarattığı anlaşılmıştır. Gelen bu talepler üzerine Bakanlığımız tarafından söz konusu sorunların çözülmesi, bitki koruma ürünleri ile hammaddelerinin ithalat izinlerinin web ortamında takip edilmesini sağlamak amacıyla “İthal İzinleri Takip Programı” hazırlanmıştır. Hazırlanan bu takip programıyla ithal edilecek bitki koruma ürünleri ile hammaddelerinin ithalata esas bilgilerinin başvuru sahibi firmalar tarafından görülebilmesi sağlanmıştır.

Bitki koruma ürünü ithalatçı firmaları, başvuru yaptıkları bitki koruma ürünleri ile hammaddelerinin ithalata esas bilgilerine; Google Chrome üzerinden http://tbs.tarim.gov.tr/ adresi “BKÜ ve Hammaddeleri İthalat İzinleri Sorgula” menüsünden, firma vergi numarası ve başvuru numarasıyla erişebileceklerdir.

Bilgilerinizi rica ederim

                                                                                            
                   Dr. Nevzat BİRİŞİK
                   Bakan a.
                   Genel Müdür Yardımcısı