Gümrükler Genel Müdürlügünün 11.05.2015 tarih 7832321 sayili yazisi (Transit Refakat Belgeleri)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


Transit Refakat Belgeleri - Uğurlu Gümrük Müşavirliği                                                                                                                                                                          
                  T.C.
         GÜMRÜK          VE TİCARET BAKANLIĞI
                  Gümrükler Genel Müdürlüğü
          
                  Sayı : 96603261
                  Konu : Transit          Refakat Belgeleri
                  11.05.2015 tarihli ve 7832321
         DAĞITIM          YERLERİNE


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan alınan 29.04.2015 tarihli ve 29147 sayılı yazıda, gümrük memuru kaşesi ve mühür tatbik edilmek suretiyle "Varış Ülkesi” kutucuğunda düzeltme yapılan transit refakat belgeleriyle geçiş belgesi başvurularının yapıldığı belirtilmiştir.

Bilindiği üzere ülkemiz 01.12.2012 tarihi itibariyle Ortak Transit Sözleşmesi'ne taraf olmuş olup, AB ülkeleri ve EFTA ülkelerine yapılan taşımalarda ortak transit rejimi kullanılabilmektedir. Söz konusu rejim kapsamında verilen beyannameler NCTS sistemi üzerinden verilmekte ve beyana esas tüm bilgiler transit işlemine konu gümrük idarelerine gönderilmektedir. NCTS sistemi üzerinden verilen beyannamelerde eşya serbest bırakılmadan önce düzeltme yapılması mümkün olmakla birlikte, Ortak Transit Sözleşmesinin ek I 28 inci maddesi uyarınca eşyanın serbest bırakılmasından sonra düzeltme yapılmasına izin verilmemektedir.

Bu çerçevede, transit refakat belgeleri eşya serbest bırakıldıktan sonra gümrük idaresi tarafından, asıl sorumluya eşyaya eşlik etmesi amacıyla verilen belgeler olduğundan, bu belgeler üzerinde "varış ülkesi" kutusunda düzeltme yapılmaması gerekmektedir.

Konuya ilişkin olarak bağlantınız gümrük idarelerinin talimatlandırılması hususunda gereğini rica ederim.

 

                                                                                            
                   Halit HANOĞLU
                   Bakan a.
                   Genel Müdür Yardımcısı


 

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri