Gümrükler Genel Müdürlügü: Transit ve Antrepo Beyannamelerinde Nihai Kullanim TASARRUFLU YAZI (13.05.2015/7927152)

Gümrükler Genel Müdürlügü: Transit ve Antrepo Beyannamelerinde Nihai Kullanim TASARRUFLU YAZI (13.05.2015/7927152)


T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :20117910/663.05

Konu : Transit ve Antrepo Beyannamelerinde Nihai Kullanım


13.05.2015 / 7927152

DAĞITIM YERLERİNE

 

Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi Bayram ÇELİK tarafından tanzim edilen 26.05.2014 tarihli ve 200-B/02 sayılı İnceleme Raporu'nda, antrepo ve transit beyannamelerinde nihai kullanıma ilişkin GTİP’lerden beyan edilen eşyanın gümrük vergilerinin indirimli oran üzerinden teminata bağlandığının tespit edildiği bildirilerek, transit ve antrepo rejimlerine tabi tutulacak eşyanın nihai kullanım kapsamında bulunması halinde, teminata bağlanacak tutarın, indirimli tarife uygulanarak tahakkuk ettirilen vergiler ile eşyanın nihai kullanıma tabi olmaması durumunda isabet edecek olan vergiler arasındaki farkın hesaplanarak bulunması talep edilmiştir.

BİLGE Sisteminin "Detaylı Beyan" modülünde, nihai kullanıma ilişkin GTİP gruplarında yer alan eşya için Antrepo, TRIM ve TREX rejimlerinde beyanda bulunulması halinde, serbest dolaşıma giriş rejiminde olduğu gibi indirimli tarife uygulanarak tahakkuk ettirilen vergiler ile eşyanın nihai kullanıma tabi olmaması durumunda isabet edecek olan vergiler arasındaki farkın teminata bağlanması hususunda 16.04.2015 tarihi itibariyle BİLGE Sisteminde düzenleme yapılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Mustafa GÜMÜŞ

 

Bakan a.

 

Genel Müdür Yardımcısı

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc