A.TR dolasim Belgesi kapsaminda gelen ve dampinge karsi vergi, ilave gümrük vergisi ve /veya ek mali yükümlüge tabi olan esyalarda Mense Saadetnamesi (Certificate of Origin) Ibrazi hk. (ITHALAT)

images/carton_resimler/duyuru.jpg


KONU:  A.TR dolaşım Belgesi kapsamında gelen ve dampinge karşı vergi, ilave gümrük vergisi ve /veya ek mali yükümlüğe tabi olan eşyalarda Menşe Şaadetnamesi (Certificate of Origin) İbrazı hk. (İTHALAT)


Değerli Müşterilerimiz,


Avrupa Birliği ülkelerinden A.TR dolaşım Belgesi kapsamında gelen ve dampinge karşı vergi, ilave gümrük vergisi ve /veya ek mali yükümlüğe tabi olan Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan eşyaların Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması kapsamındaki ülkelerden ithalatında ticaret politikası önlemlerinin etkisiz kılınmasına yönelik girişimlerin önlenmesini teminen ATR Dolaşım belgesi kapsamında gelse dahi Gümrük İdarelerince menşe şahadetnamesi (Certificate of Origin) aranılması hususunda azami dikkatin gösterilmesi gerektiği Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından Tüm Gümrük Müdürlüklerine bildirilmiştir.

Bu çerçevede, Eşyaların Menşelerinin doğruluğundan İthalatçı firmalar sorumlu olup, İthalat Gümrükleme işlemlerinde sorun yaşanmaması için Avrupa Birliği ülkelerinden A.TR dolaşım Belgesi kapsamında gelen ve dampinge karşı vergi, ilave gümrük vergisi ve /veya ek mali yükümlüğe tabi olan Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan eşyalarda gönderici firmanızı bilgilendirerek   menşe şahadetnamesi düzenletmenizi önemle rica ederiz.


Saygılarımızla,

UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ