Ithalatta Gözetim Uygulanmasina Iliskin Teblig (Teblig No: 2010/9)’da Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Teblig (27.05.2015 T. 29368 R.G.) --Bag ve bahçivan makaslari, pens, kerpeten, çekiç gibi aletlerde Gözetim belgesi taleplerine iliskin belgelerde degisiklik yapilmasi hk.

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/ekonomi-logo.jpg


Ekonomi Bakanlığından:

 

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2010/9)’DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA TEBLİĞ

 

MADDE 1 – 12/9/2010 tarihli ve 27697 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/9)’in 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“(1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için   Ek-1, Ek-3, Ek-4, Ek-5 ve Ek-6’daki Formların eksiksiz bir şekilde doldurulması ve Ek-2’deki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir.”

 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “Ek- ekteki şekliyle değiştirilmiş ve aynı Tebliğe ekte yer alan “Ek-, “Ek-, “Ek- ve “Ek- eklenmiştir.

 

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

 

 

Ekleri için tıklayınız.