Gida, Tarim ve Hayvancilik Bakanligindan:Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan Ve Ürünler Ile Veteriner Kontrollerine Tabi Olmayan Gida, Gida Ile Temas Eden Madde Ve Malzeme Ve Yemlerin Giris, Ithalat Ve Ihracat Gümrük Idarelerinin Tespit Ve Ilanina Dair Teblig TASLAGI

small_tarim-logo(9).jpg


BU TASLAK METİNDİR. GÖRÜŞLERİNİZİ 15.06.2012 TARİHİNE KADAR
eminegul.yilmaz@tarim.gov.tr  mail adresine BİLDİREBİLİRSİNİZ..
 

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

 

 

Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme

Teklif

 

 

Taslak Maddesi

Görüş ve Değerlendirme

Teklif

1-

 

 

2-

 

 

…

 

 

 

 

 

 
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

 

 

Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan Ve Ürünler İle Veteriner Kontrollerine Tabi Olmayan Gıda, Gıda İle Temas Eden Madde Ve Malzeme Ve Yemlerin Giriş, İthalat Ve İhracat Gümrük İdarelerinin Tespit Ve İlanına Dair Tebliğ Taslağı

(Tebliğ No:……)

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; 21/12/2011 tarihli ve 28149 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik kapsamındaki hayvan ve ürünler ile 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik kapsamındaki gıda, gıda ile temas eden madde ve malzeme ve yemlerin ülkeye giriş, ithalat ve ihracat gümrük idarelerini tespit ve ilan etmektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik kapsamındaki hayvan ve ürünler ile Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik kapsamındaki gıda, gıda ile temas eden madde ve malzeme ve yemlerin ülkeye giriş, ithalat ve ihracat gümrük idarelerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine ve Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Giriş, ithalat ve ihracat gümrük idareleri

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ kapsamındaki veteriner kontrollerine tabi olan hayvan ve ürünler ile veteriner kontrollerine tabi olmayan gıda, gıda ile temas eden madde ve malzeme ve yemlerin ülkeye giriş, ithalat ve ihracat gümrük idareleri EK-1’de ilan edilmektedir.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğ hükümleri, tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesine bağlanmış veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş ürünlerin başlamış ithal işlemleri için uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı ile Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 
 
VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ OLAN HAYVAN VE ÜRÜNLER İLE VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ OLMAYAN GIDA, GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME VE YEMLERİN GİRİŞ, İTHALAT VE İHRACAT GÜMRÜK İDARELERİ
GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ İLİ Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik kapsamındaki hayvan ve ürünler Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik kapsamındaki ürünler
Canlı Hayvan Hayvansal Ürün Gıda, Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme, Yem  22.03, 22.04, 22.05, 2206.00, 22.07, 22.08 tarife pozisyonunda yer alan mamul haldeki alkollü içkiler
Giriş İhracat Giriş İhracat İthalat (1), (2) İhracat Giriş İthalat
Adana Gümrük Müdürlüğü Adana   X   X X X    
Botaş Gümrük Müdürlüğü Adana           X    
İncirlik Gümrük Müdürlüğü Adana           X    
Yumurtalık Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü Adana           X    
Afyonkarahisar Gümrük Müdürlüğü Afyon   X (3)   X   X    
Doğubeyazıt Gümrük Müdürlüğü Ağrı   X   X   X    
Gürbulak Gümrük Müdürlüğü Ağrı X (Kara) X X (Kara) X X, ST X    
Aksaray Gümrük Müdürlüğü Aksaray       X   X    
Ankara Gar Gümrük Müdürlüğü Ankara           X    
Ankara Gümrük Müdürlüğü Ankara   X   X   X    
Esenboğa Gümrük Müdürlüğü Ankara X (Hava) X X (Hava) X   X    
Alanya Gümrük Müdürlüğü Antalya           X    
Antalya Gümrük Müdürlüğü Antalya X (Deniz) X X (Deniz) X X X X (Deniz) X
Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü Antalya X (Hava) X X (Hava) X   X    
Antalya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü         Antalya       X   X    
Finike Gümrük Müdürlüğü Antalya           X    
Aktaş Gümrük Müdürlüğü                     Ardahan           X    
Türkgözü Gümrük Müdürlüğü         Ardahan         ST X    
Hopa Gümrük Müdürlüğü Artvin   X X (Deniz) X X X   X
Sarp Gümrük Müdürlüğü Artvin X (Kara) X X (Kara) X X, ST X X (Kara)  
Aydın Gümrük Müdürlüğü Aydın   X (3)   X   X    
Kuşadası Gümrük Müdürlüğü Aydın   X   X   X    
Ayvalık Gümrük Müdürlüğü Balıkesir   X   X   X    
Bandırma Gümrük Müdürlüğü Balıkesir X (Deniz) X X (Deniz) X X X    
Bartın Gümrük Müdürlüğü Bartın       X   X    
Batman Gümrük Müdürlüğü Batman       X   X    
Bursa Gümrük Müdürlüğü Bursa   X   X X X    
Gemlik Gümrük Müdürlüğü         Bursa   X X (Deniz) X X X    
Mudanya Gümrük Müdürlüğü Bursa       X   X    
Çanakkale Gümrük Müdürlüğü Çanakkale   X X (Deniz) X X X    
Çorum Gümrük Müdürlüğü Çorum       X   X    
Denizli Gümrük Müdürlüğü Denizli   X (3)   X   X    
Diyarbakır Gümrük Müdürlüğü Diyarbakır   X   X   X    
Hamzabeyli Gümrük Müdürlüğü Edirne   X   X   X    
İpsala Gümrük Müdürlüğü Edirne X (Kara) X X (Kara) X   X    
Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü         Edirne X (Demiryolu) X X (Demiryolu) X X X X (Demiryolu) X
Kapıkule TIR Gümrük Müdürlüğü Edirne X (Kara) X X (Kara) X   X X (Kara)  
Kapıkule Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü Edirne   X   X   X    
Pazarkule Gümrük Müdürlüğü Edirne           X    
Uzunköprü Gümrük Müdürlüğü Edirne           X    
Erzurum Gümrük Müdürlüğü Erzurum   X   X X X    
Eskişehir Gümrük Müdürlüğü Eskişehir       X X X    
Çobanbey Gümrük Müdürlüğü Gaziantep           X    
Gaziantep Gümrük Müdürlüğü Gaziantep   X   X X X    
Gaziantep Havalimanı Gümrük Müdürlüğü  Gaziantep   X   X   X    
Islahiye Gümrük Müdürlüğü Gaziantep   X   X   X    
Karkamış Gümrük Müdürlüğü Gaziantep         ST X    
Giresun Gümrük Müdürlüğü Giresun       X X X    
Esendere Gümrük Müdürlüğü Hakkâri   X   X ST X    
Antakya Gümrük Müdürlüğü Hatay   X   X   X    
Cilvegözü Gümrük Müdürlüğü Hatay X (Kara) X X (Kara) X ST X    
İsdemir Gümrük Müdürlüğü Hatay           X    
İskenderun Gümrük Müdürlüğü Hatay   X X (Deniz) X X X    
Yayladağı Gümrük Müdürlüğü Hatay       X   X    
Dilucu Gümrük Müdürlüğü Iğdır   X   X ST X    
Isparta Gümrük Müdürlüğü Isparta   X (3)   X   X    
Ambarlı Gümrük Müdürlüğü İstanbul X (Deniz) X X (Deniz) X X X X (Deniz) X
Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü İstanbul X (Hava) X X (Hava) X   X X (Hava) X
Atatürk Havalimanı Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü İstanbul   X   X X X    
Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü İstanbul   X   X   X    
Beylikdüzü Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü İstanbul           X    
Erenköy Gümrük Müdürlüğü İstanbul   X   X X X    
Halkalı Gümrük Müdürlüğü İstanbul   X   X   X    
Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü İstanbul   X X (Deniz) X X X    
İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü İstanbul       X   X    
İstanbul Posta Gümrük Müdürlüğü İstanbul           X    
Karaköy Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü İstanbul   X   X   X    
Pendik Gümrük Müdürlüğü İstanbul   X   X   X    
Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü İstanbul X (Hava) X X (Hava) X X X X (Hava) X
Trakya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü İstanbul       X X X    
Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü İstanbul           X    
Zeytinburnu Gümrük Müdürlüğü İstanbul           X    
Adnan Menderes Gümrük Müdürlüğü İzmir X (Hava) X X (Hava) X X X    
Aliağa Gümrük Müdürlüğü İzmir         X X    
Çeşme Gümrük Müdürlüğü         İzmir   X   X   X    
Dikili Gümrük Müdürlüğü İzmir   X (3)   X X X    
Ege Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü İzmir       X X X   X
İzmir Gümrük Müdürlüğü İzmir X (Deniz) X X (Deniz) X X X X (Deniz) X
İzmir Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü İzmir       X   X    
İzmir TIR Gümrük Müdürlüğü İzmir       X X X    
İzmir Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü İzmir   X   X   X    
Derince Gümrük Müdürlüğü İzmit (Kocaeli) X (Deniz) X X (Deniz) X X X    
Dilovası Gümrük Müdürlüğü İzmit (Kocaeli)       X   X    
Gebze Gümrük Müdürlüğü İzmit (Kocaeli)       X X X    
İzmit Gümrük Müdürlüğü İzmit (Kocaeli)       X   X    
Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğü İzmit (Kocaeli)     X (Deniz)     X X (Deniz) X
Kahramanmaraş Gümrük Müdürlüğü Kahramanmaraş   X   X   X    
Karabük Gümrük Müdürlüğü Karabük       X   X    
Karaman Gümrük Müdürlüğü Karaman       X   X    
Akyaka Gümrük Müdürlüğü Kars           X    
Kayseri Gümrük Müdürlüğü Kayseri   X (3)   X X X    
Kırıkkale Orta Anadolu Rafineri Gümrük Müdürlüğü Kırıkkale           X    
Dereköy Gümrük Müdürlüğü Kırklareli   X (3)   X   X    
Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü         Kilis   X   X ST X    
Konya Gümrük Müdürlüğü Konya   X (3)   X X X    
Malatya Gümrük Müdürlüğü Malatya   X   X   X    
Alaşehir Gümrük Müdürlüğü Manisa           X    
Manisa Gümrük Müdürlüğü Manisa       X   X    
Mardin Gümrük Müdürlüğü Mardin       X   X    
Nusaybin Gümrük Müdürlüğü         Mardin       X ST X    
Mersin Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü Mersin           X    
Mersin Gümrük Müdürlüğü Mersin X (Deniz) X X (Deniz) X X X X (Deniz) X
Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü Mersin       X X X X X
Mersin Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü Mersin   X X (Deniz) X   X    
Taşucu Gümrük Müdürlüğü Mersin   X X (Deniz) X   X    
Bodrum Gümrük Müdürlüğü Muğla   X   X   X    
Dalaman Havalimanı Gümrük Müdürlüğü Muğla   X   X   X    
Fethiye Gümrük Müdürlüğü Muğla   X (3)   X   X    
Marmaris Gümrük Müdürlüğü Muğla   X   X   X    
Ürgüp Gümrük Müdürlüğü Nevşehir           X    
Ordu Gümrük Müdürlüğü Ordu       X X X    
Ünye Gümrük Müdürlüğü                   Ordu       X   X    
Rize Gümrük Müdürlüğü Rize   X (3)   X X X    
Sakarya Gümrük Müdürlüğü Sakarya       X   X    
Samsun Gümrük Müdürlüğü Samsun X (Deniz)   X (Deniz) X X X    
Sivas Gümrük Müdürlüğü Sivas       X   X    
Akçakale Gümrük Müdürlüğü Şanlıurfa       X ST X    
Ceylanpınar Gümrük Müdürlüğü Şanlıurfa           X    
Şanlıurfa Gümrük Müdürlüğü Şanlıurfa   X   X   X    
Ali Rıza Efendi Gümrük Müdürlüğü     Şırnak           X    
Habur Gümrük Müdürlüğü Şırnak X (Kara) X X (Kara) X ST X    
İpekyolu Gümrük Müdürlüğü Şırnak   X   X   X    
Avrupa Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü Tekirdağ           X    
Çerkezköy Gümrük Müdürlüğü Tekirdağ       X   X    
Çorlu Havalimanı Gümrük Müdürlüğü Tekirdağ         X X    
Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü Tekirdağ X (Deniz) X X (Deniz) X X X X (Deniz) X
Trabzon Gümrük Müdürlüğü Trabzon   X X (Deniz) X X X    
Uşak Gümrük Müdürlüğü Uşak       X   X    
Kapıköy Gümrük Müdürlüğü Van   X   X ST X    
Van Gümrük Müdürlüğü         Van   X   X   X    
Yalova Gümrük Müdürlüğü Yalova   X (3)   X   X    
Karadeniz Ereğli Gümrük Müdürlüğü Zonguldak       X   X    
Zonguldak Gümrük Müdürlüğü Zonguldak X (Deniz)   X (Deniz) X   X    
ST: Sınır Ticareti
(1) 32, 38, 39, 44, 45, 48, 69, 70, 73, 82, 83 üncü fasılda yer alan gıda ile temas eden madde ve malzemelerin ithalatı için İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne Bağlı Gümrük Müdürlükleri yetkili değildir.
(2) 09.02 ve 09.03 tarife pozisyonunda yer alan çay ithalatı için sadece Rize Gümrük Müdürlüğü yetkilidir.
(3) Bu gümrük müdürlüğü sadece canlı çift kabuklu yumuşakça ve canlı balıkçılık ürünleri ihracatında yetkilidir.