Gümrükler Genel Müdürlügü: Bulgaristan Yeni Uygulama TASARRUFLU YAZI (25.05.2015/8154671)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı    : 96603261/120.99

Konu : Bulgaristan Yeni Uygulama

 

25.05.2015/8154671

DAĞITIM

 

Bulgaristan Makamlarından alınan bilgide, ortak transit rejimi kapsamında yürütülen transit işlemlerine ilişkin olarak Türkiye Gümrük Bölgesindeki herhangi bir hareket gümrük idaresinde açılan transit beyannamesinin Kapıkule Tır ve Hamzabeyli Gümrük Müdürlüklerince sonlandırılarak Bulgaristan tarafında yeni bir transit beyannamesi açılması durumunda, söz konusu transit refakat belgesi muhteviyatı eşyayı taşıyan araçların X-Ray'a sevk edileceği, akabinde tam tespit yapılmak üzere araçların boşaltılacağı ve sonradan T1 işlemlerine devam edileceği, bu işlemler doğrultusunda 12 saatlik dilim içerisinde ancak 7 adet araca işlem yapabileceği; dolayısıyla başlatılacak olan bu uygulama sonucunda boşaltma-yükleme masraflarının yanısıra oluşacak kuyruklar dolayısıyla Türkiye’den çıkış yapacak sürücülerin sıkıntıya düşebileceği hususuna yer verilmiştir.

 

Bu itibarla, zorunlu durumlar haricinde, Türkiye’deki herhangi bir hareket gümrük idaresinden başlayıp nihai varış yeri Ortak Transit Sözleşmesi kapsamında bir gümrük idaresi olan veya böyle bir gümrük idaresinden çıkış yaparak AB ve EFTA topraklarının terk edileceği transit işlemlerinde, transit beyannamesindeki varış idaresinin Kapıkule Tır veya Hamzabeyli Gümrük Müdürlükleri (ulusal transit rejimi olan TR) yerine eşyanın sevk edildiği Ortak Transit Sözleşmesi kapsamındaki son gümrük idaresinin seçilmesinin (ortak transit rejimi olan T1/T2), Bulgar Makamlarınca başlanacak olan uygulama dolayısıyla oluşacak kuyrukları engelleyeceği ve aynı zamanda Bulgaristan tarafınca transit işlemlerinin daha hızlı ve seri şekilde yapılmasını sağlayacağı düşünülmektedir.

Diğer taraftan, Bulgaristan makamlarınca geçileceği bildirilen söz konusu uygulamaya ilişkin Bakanlığımız görüşleri diplomatik kanallarla anılan makamlara iletilecektir.

 

Konuya ilişkin olarak üyelerinizin bilgilendirilmesini teminen gereğini rica ederim.

 

Cenap AŞÇI

Bakan a.

Genel Müdür

 

DAĞITIM:

UND

UTİKAD

istanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Mersin Gümrük Müşavir Dernekleri