Gümrükler Genel Müdürlügü TASARRUFLU YAZI (27.05.2015/8159229) - Diger kamu kurum ve kuruluslarinin gerçeklestirecekleri kontrollerden dogan ücretler hk.(Liman Hizmet Tarifesinin Belirlenmesi hk.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


Liman Ücret Tarifesi - Uğurlu Gümrük Müşavirliği

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı :21558579/010.06

Konu :2014/29 sayılı Genelge'nin Uygulanması Hakkında

 

27.05.2015 / 8159229

DAĞITIM YERLERİNE

 

İlgi: 15/5/2015 tarihli ve 7984493 sayılı yazı.

 

İlgide kayıtlı yazı konusu Kahramanmaraş Kağıt San. ve Tic. A.Ş.'nin 16.03.2015 tarihli dilekçesine konu edilen, 2014/29 sayılı Liman Ücret Tarifesi Genelgesi hükümlerinin, ithalat sürecinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüklerince yapılacak kontrol işlemleri için de uygulanıp uygulanmayacağı hususunda yaşanan tereddüte ilişkin olarak;

 

Bilindiği üzere, Bakanlığımızca düzenlenen 2014/29 sayılı Liman Ücret Tarifesi Genelgesi'nin yasal dayanağı olan Gümrük Yönetmeliği'nin 72/Ş maddesi Bakanlığımıza, gümrükçe muayene edilecek eşya özelinde alınacak bedeller kapsamında yetki tanımakla birlikte, ardiye, depolama, terminal vb. ücretler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilen kontroller sonucunda liman işletmecilerince tahsil edilen ücretler hakkında düzenleme yapma yetkisi tanımamaktadır.

 

Dolayısıyla, mezkur Genelge hükümlerinin, Bakanlığımız dışında diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gerçekleştirecekleri kontrollerden doğan ücretlere uygulanması mümkün bulunmamakta olup, ilgi yazı konusu dilekçenin ve benzer taleplerin bu yönde değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Cenap AŞCI

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

DAĞITIM: - Orta Akdeniz GTBM (Gereği için)

- Doğu Akdeniz, Batı Akdeniz, Ege, Ulu