Ithalatta Haksiz Rekabetin Önlenmesine Iliskin Teblig (Teblig No: 2015/8)de Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (20.06.2015 T. 29392 R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/ekonomi-logo.jpg


Ekonomi Bakanlığından:


İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(20.06.2015 T. 29392 R.G.)


MADDE 1 – 17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/8)’in 24 üncü maddesinde yer alan “PT Indoroma” ibaresi “PT IndoramaSynthetics TBK”; “Panua” ibaresi “Pantja” olarak değiştirilmiştir. 


MADDE 2 – Bu Tebliğ 17/4/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.


Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

17/4/2015

29329