Ithalatta Korunma Önlemlerine Iliskin Teblig (No: 2015/4) (20.06.2015 T. 29392 R.G.) 4814.20.00.00.00, 4814.90.10.00.00 ve 4814.90.70.10.00 GTIP larinda yer alan esyanin ithalatinda 3 (üç) yil süreyle ek mali yükümlülük uygulanmasi hususunda Bakanlar Kuruluna ÖNERIDE bulunulmasi hk.

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/ekonomi-logo.jpg


Duvar Kağıdı ithalatı  - Uğurlu Gümrük Müşavilrliği

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/4)

(20.06.2015 T. 29392 R.G.)

 

Kapsam

MADDE 1 – (1) 12/12/2014 tarihli ve 29203 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/11) ile başlatılan ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma sonucunda alınan kararı içermektedir.

 

Soruşturma

MADDE 2 – (1) Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren özet sonuç raporuna “http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/ithalat/ticaretPolitikasiSav/” internet adresinde yer alan Korunma Önlemleri/Yürüyen Soruşturmalar/Duvar Kağıtları ve Benzeri Duvar Kaplamaları bağlantıları üzerinden ulaşılabilmektedir.

 

Karar

MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 4814.20.00.00.00, 4814.90.10.00.00 ve 4814.90.70.10.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan eşyanın ithalatında 3 (üç) yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanmasına, ek mali yükümlülüğün aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde belirlenmesine, Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaşmasının 12.3 maddesi gereğince soruşturma konusu eşyanın ihracatçıları olarak önemli bir menfaati olan Dünya Ticaret Örgütü üyeleri ile istişarelerde bulunulmasına, Korunma Önlemleri Anlaşmasının 9.1 maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kuruluna öneride bulunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

 

 

 

Gümrük Tarife 
İstatistik Pozisyonu

Eşya  Tanımı

EK  MALİ YÜKÜMLÜLÜK

1.  Dönem

2.  Dönem

3.  Dönem

4814.20.00.00.00

Duvar kağıtları ve  benzeri duvar kaplamaları (ön yüzü pürtüklü kabartmalı, boyalı,  desen baskılı veya başka şekilde dekore edilmiş bir kat  plastikle sıvanmış veya kaplanmış kağıttan meydana gelmiş  olanlar)

5 ABD  Doları/Kg

4,5  ABD Doları/Kg

4 ABD  Doları/Kg

4814.90.10.00.00

Duvar kağıtları ve  benzeri duvar kaplamaları, pürtüklenmiş, kabartılmış, yüzeyi  boyanmış, motif baskılı veya yüzeyi başka şekilde dekore edilmiş  koruyucu şeffaf plastik maddelerle sıvanmış veya kaplanmış  kağıtlardan yapılmış olanlar

4814.90.70.10.00

Duvar kağıtları ve  benzeri duvar kaplamaları (ön yüzü örmeye elverişli maddelerle  (bu maddeler birbirine paralel teller halinde birleştirilmiş  veya düz dokunmuş olsun olmasın) kaplanmış kağıttan meydana  gelmiş olanlar)

 

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür