Morityus Cumhuriyeti Menseli Bazi Tarim ve Islenmis Tarim Ürünleri Ithalatinda Tarife Kontenjani Uygulanmasina Dair Tebligde Degisiklik Yapilmasina Iliskin Teblig (20.06.2015 T. 29392 R.G.)

Morityus Cumhuriyeti Menseli Bazi Tarim ve Islenmis Tarim Ürünleri Ithalatinda Tarife Kontenjani Uygulanmasina Dair Tebligde Degisiklik Yapilmasina Iliskin Teblig (20.06.2015 T. 29392 R.G.)


Ekonomi Bakanlığından:


MORİTYUS CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM

ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA

DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(20.06.2015 T. 29392 R.G.)


MADDE 1 – 21/6/2013 tarihli ve 28684 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Morityus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına Dair Tebliğin Ek-2’sinde yer alan tablonun MOR022’ye ait satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“

MOR022

1905.90

Diğerleri

01.01-31.12

2,5 Ton

Ü,T,İ

EOTY

 

                                                                                                                                                     ”


MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/6/2013

28684

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

8/3/2014

28935

2-

31/12/2014

29222

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc