Gümrükler Genel Müdürlügü: Liman Ücret Tarifesi Genelgesinin uygulanmasi hk.TASARRUFLU YAZI (08.06.2015/8466704)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı    : 21558579/010.06

Konu   : 2014/29 Sayılı Genelge

 

 

İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

Kemeraltı Cad. Kalaycıoğlu Işhanı No:35 Kat: 1-2-3 34425 Tophane / İSTANBUL

 

 

ilgi: 4/6/2015 tarihli ve 2015/2696-NA sayılı yazınız.

 

İlgide kayıtlı yazınızda 2014/29 sayılı Liman Ücret Tarifesi Genelgesi'nde yaptırım olarak bulunan 4458 sayılı Kanun'un 241/1 maddesi kapsamı cezanın caydırıcılıktan uzak olduğundan bahisle, söz konusu Genelge'de değişikliğe gidilerek verilecek cezanın artırılması talebinde bulunulmaktadır.

 

Bilindiği üzere. 2014/29 sayılı Genelge'nin 3 üncü maddesi uyarınca Genelge hükümlerine uyulmaması halinde lıer bir işlem bazında 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrası hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmış olup, her bir işlem bazında uygulandığında söz konusu yaptırım hükmünün yeterli düzeyde olduğu değerlendirilmektedir.

 

Diğer taraftan, yazı konusu talebiniz Bakanlığımızca not edilmiş olup konunun takibi sonucunda gerçekleştirilecek olan mevzuat çalışmalarında değerlendirmeye alınacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Mehmet HATİPOĞLU

Bakan a.

Daire Başka