2015/7719 Gümrük ve Ticaret Bakanliginin Tasra Teskilatinda Düzenleme Yapilmasi Hakkinda Karar (23.06.2015 T. 29395 R.G.) - Sinop ve Adiyaman Gümrük müdürlüklerinin kurulmasi hk.

2015/7719 Gümrük ve Ticaret Bakanliginin Tasra Teskilatinda Düzenleme Yapilmasi Hakkinda Karar (23.06.2015 T. 29395 R.G.) - Sinop ve Adiyaman Gümrük müdürlüklerinin kurulmasi hk.


2015/7719      GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞININ TAŞRA TEŞKİLATINDA DÜZENLEME YAPILMASI HAKKINDA KARAR

(23.06.2015 T. 29395 R.G.)

 

Karar Sayısı : 2015/7719

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının taşra teşkilatında düzenleme yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; adı geçen Bakanlığın 13/4/2015 tarihli ve 7199096 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/5/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

 

7/5/2015 TARİHLİ VE 2015/7719 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığının taşra teşkilatında;

 

a)     Gap Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak Adıyaman ilinde Adıyaman Gümrük Müdürlüğü,

 

b)     Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak Sinop ilinde Sinop Gümrük Müdürlüğü,

 

kurulmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

Kararı görmek için tıklayınız.

 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc