Ithalatta Gözetim Uygulanmasina Iliskin Teblig (Teblig No: 2004/20) de Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Teblig (26.06.2015 T. 29398 R.G. - 7318 pozisyonunda buluna civata ve vidalara uygulanan Gözetim fiyatlarinin artirilmasi hk.

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/ekonomi-logo.jpg


Çengelli ve halkalı vida ithalatı - Uğurlu Gümrük Müşavirliği

Ekonomi Bakanlığından:

 

 

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2004/20)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA TEBLİĞ

MADDE 1 – 26/12/2004 tarihli ve 25682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/20)’in Ek-1’inde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

         

         G.T.İ.P.

         

         MADDE ADI

         

         CİF KIYMET(ABD          Dolan/Ton)*

         

         7318.11.00.00.00

         

         Trifonlar

         

         6.000

         

         7318.12.10.00.00

         

         Paslanmaz          çelikten olanlar

         

         6.500

         

         7318.12.90.00.00

         

         Diğerleri

         

         6.000

         

                  7318.13.00.00.00

         

         Çengelli ve          halkalı vidalar

         

         6.000

         

         7318.14.10.00.00

         

         Pasbnmaz çelikten          olanlar

         

         6.500

         

         7318.14.91.00.00

         

         Sac vidaları

         

         6.000

         

         7318.14.99.00.00

         

         Diğerleri

         

         6.000

         

         7318.15.10.00.00

         

         Kütleden kesilmiş          olan ve gövde genişliği 6          mm. yi geçmeyen vidalar

         

         6.000

         

                  7318.15.20.00.11

         

         Vidalar

         

         6.000

         

         7318.15.20.00.12

         

         Civatalar

         

         6.000

         

                  7318.15.30.00.11

         

         Vidalar

         

         6. 500

         

         7318.15.30.00.12

         

         Cıvatalar

         

         6. 500

         

                  7318.15.41.00.11

         

         Vidalar

         

         6.000

         

         7318.15.41.00.12

         

         Cıvatalar

         

         6.000

         

                  7318.15.49.00.11

         

         Vidalar

         

         6.500

         

         7318.15.49.00.I2

         

         Civatahr

         

         6.500

         

         7318.15.51.00.00

         

         Paslanmaz          çelikten

         

         6.500

         

         7318.15.59.00.00

         

         Diğerleri

         

         6.000

         

         7318.15.61.00.00

         

         Paslanm32          çelikten

         

         6.500

         

         7318.15.69..00.00

         

         Diğerfcri

         

         6.000

         

         7318.15.70.00.00

         

         Paslanmaz          çelikten

         

         6.500

         

         7318.15.81.00.00

         

         Çektne direnci mnf.de 800          N. dan az olanlar

         

         6.000

         

         7318.15.89.00.00

         

         Çekme direnci          mm’.de 800 N. veya daha fazla olanlar

         

         6.500

         

                  7318.15.90.00.11

         

         Vidalar

         

         6.000

         

         7318.15.90.00.12

         

         Cıvatalar

         

         6.000

         

         7318.16.10.00.00

         

         Kütleden kesilmiş          olan vc gövde genişliği 6          mm.yi geçmeyen somunlar

         

         6.000

         

         7318.16.30.00.00

         

         Paslanmaz          çelikten

         

         6.500

         

                  7318.16.50.00.00

         

         Emniyet somunları

         

         6.000

         

         7318.16.91.00.00

         

         İç çapı 12 ııım.          yi geçmeyenler

         

         6.000

         

         7318.16.99.00.00

         

         İç çapı 12          mm. yi geçenler

         

         6.000

         

         7318.19.00.00.00

         

         Diğcrfcri

         

         6.000

         

         7318.21.00.00.00

         

         Yaylanmayı          sağlayıcı rendeki kır vc diğer sıkijtmıa rondclalan

         

         6.000

         

         7318.22.00.00.00

         

         Diğer rorciclalar

         

         6.000

         

         7318.23.00.00.00

         

         Perçin çivileri

         

         6.000

         

                  7318.24.00.00.00

         

         Kamalar ve kamalı          pimler

         

         6.000

         

         7318.29.00.00.00

         

         Diğerleri

         

         6.000

 

                           
         

         *: Brüt Ağrlk m2

         

          


 

 

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.