Gümrükler Genel Müdürlügü,Antrepoya alinan mobilyalarin ithalat islemlerinin bir ay süre ile Inegöl Gümrük Müdürlügünden yapilmasi hk. TASARRUFLU YAZI (23.06.2015/8760605)

Gümrükler Genel Müdürlügü,Antrepoya alinan mobilyalarin ithalat islemlerinin bir ay süre ile Inegöl Gümrük Müdürlügünden yapilmasi hk. TASARRUFLU YAZI (23.06.2015/8760605)


Mobilya İhtisas Tebliği - Ek Süre - UĞURLU GÜMRÜKLEME

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü


 

Sayı :21558579/166.02[GGM-09]

Konu :Mobilya İhtisas Tebliği - Ek Süre

 

23.06.2015 / 8760605

ULUDAĞ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE


 

Bilindiği üzere, mobilya ihtisas gümrüğü uygulaması, 06.03.2012 tarihli ve 28225 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 90 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği çerçevesinde yürütülmekte olup 17.06.2015 tarihli ve 29389 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 127 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği ile 90 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği'nin 3 üncü maddesinde değişiklik yapılarak İnegöl Gümrük Müdürlüğü yetkili gümrük müdürlükleri listesinden çıkarılmıştır.


 

Bununla birlikte, Bakanlığımıza, anılan değişiklik öncesinde antrepo beyannamesi kapsamında antrepolara alınan eşyanın ithalatının İnegöl Gümrük Müdürlüğünden yapılabilmesi hususunda ek süre talepleri ulaşmaktadır.


 

Mezkur değişiklik öncesinde antrepo beyannamesi kapsamında antrepoya alınan eşyanın ithalat işlemlerinin bir ay süre ile İnegöl Gümrük Müdürlüğünden yapılması uygun bulunmuştur.

 


Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Cenap AŞCI

Bakan a.

Genel Müdür

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc