Mükellef Hizmetleri Katma Deger Vergisi Grup Müdürlügü (IstanbuL) : Radyasyona karsi koruyucu elbisenin KDV orani

Mükellef Hizmetleri Katma Deger Vergisi Grup Müdürlügü (IstanbuL) : Radyasyona karsi koruyucu elbisenin KDV orani


Radyasyona karşı koruyucu elbisenin KDV oranı. - UĞURLU GÜMRÜKLEME

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

Sayı: 39044742-010.01-231                                                                                       10/02/2015

Konu: Radyasyona karşı koruyucu elbisenin KDV oranı

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) "6210.40.00.00.12 Radyasyona karşı koruyucu elbiseler" gümrük tarife istatistik pozisyon (GTİP) numarasında yer aldığı belirtilen radyasyona karşı koruyucu elbisenin tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

             3065 sayılı KDV Kanununun 1/1 inci maddesine göre, Türkiye'de, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV ye tabidir.

             KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile BKK eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, ( II ) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

             Söz konusu BKK eki II sayılı listenin "B" bölümünün;

             - 4 üncü sırasında "Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler"

             - 5 inci sırasında "Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç)"

             sayılmıştır.

             TGTC nin 62 inci faslında "Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı" tanımlanmıştır. Bu faslın 6210.40 tarife alt pozisyonuna ait GTİP numaraları arasında "6210.40.00.00.12 Radyasyona karşı koruyucu elbiseler" de sayılmıştır.

             Buna göre,  TGTC nin "6210.40.00.00.12" GTİP numarasında yer alan radyasyona karşı koruyucu elbiselerin;

             - Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örülmüş veya dokunmuş mensucat, vatka ve keçe ile bunların söz konusu maddelerle emdirilmiş, sıvanmış veya lamine edilmiş olanları, 2007/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin (B/5) inci sırasında sayılan "... dış giyim eşyası ..." kapsamında değerlendirilerek, ithal veya tesliminde %8,

             - Pamuklu, yünlü, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örülmüş veya dokunmuş herhangi bir mensucat, vatka veya keçe olmaksızın sentetik, suni, kauçuk veya yapışkan gibi diğer maddelerin doğrudan ısı ile veya diğer şekillerde kimyevi maddelerle hazırlanmış olanları, 2007/13033 sayılı BKK eki listelerde yer almadığından, ithal veya tesliminde  %18,

             oranında KDV hesaplanması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc