Ekonomi Bakanligi Ihracat Genel Müdürlügünün Dahilde Isleme Rejimi (DIR) otomasyon uygulamasi ithalat ve ihracat listelerinde A.TR Dolasim Belgesine ait farkli durumlar hk. konulu (24.06.201/79907) sayili tasarruflu yazisi

Ekonomi Bakanligi Ihracat Genel Müdürlügünün Dahilde Isleme Rejimi (DIR) otomasyon uygulamasi ithalat ve ihracat listelerinde A.TR Dolasim Belgesine ait farkli durumlar hk. konulu (24.06.201/79907) sayili tasarruflu yazisi


DİR Otomasyon Sistemi Gerçekleşen İhracat Listesi excel listesinde “A.TR” sütununda A.TR numaralarına ait veriler - UĞURLU GÜMRÜKLEME

T.C.

EKONOMİ  BAKANLIĞI

İhracat Genel  Müdürlüğü


24.06.2015

Sayı: 31429883-105.01-79907

Konu: Dahilde  İşleme


 

MARMARA BÖLGE  MÜDÜRLÜĞÜNE


 

Bakanlığımıza vaki başvurularda; dahilde işleme rejimi (DİR) otomasyon uygulaması ithalat ve ihracat listelerinde A.TR Dolaşım Belgesine ait aşağıda ifade olunan farklı durumlar hakkında tereddüt oluştuğu ifade edilmektedir. Konuya ilişkin Bakanlığımız görüş ve değerlendirmeleri aşağıda yer almaktadır.

1- DİR Otomasyon Sistemi Gerçekleşen İhracat Listesi excel listesinde “A.TR” sütununda A.TR numaralarına ait veriler yer alıyorken, yine aynı excel listesinin “Açıklama 44 beyan ve/veya Açıklama 44 kalem” sütunlarında dolaşım belgelerine ait herhangi bir bilginin bulunmaması tabii bir durumdur. Zira, gümrük beyannamesi kapsamında işlem gören A.TR dolaşım belgesi veya menşe ispat belgelerine ilişkin kodların, beyannamenin kullanılan belge ile ilgili alanına girilmesi gerekmektedir. Doğru kodların, beyannamedeki doğru alana girilmesi durumunda, bu bilgiler bahse konu excel listesinde “A.TR” sütununa alınmakta ve bu sütuna alınan veriler tekrar “Açıklama 44 beyan ve/veya Açıklama 44 kalem” alanında bulunmamaktadır. Ancak, doğru alana kaydı yapılmayan bilgilerin, “Açıklama 44 beyan ve/veya Açıklama 44 kalem” alanına manuel olarak kaydının yapılması, mükerrerliğe sebep olmaktadır. Bu çerçevede, DİR Otomasyon Sistemi Gerçekleşen İhracat Listesi excel listesinde “A.TR” sütununda A.TR numaralarına ait verilerin yer aldığı durumlarda, aynı verilerin “Açıklama 44 beyan ve/veya Açıklama 44 kalem” alanında da yer alması gerekmemektedir.

2- DİR Otomasyon Sistemi Gerçekleşen İhracat Listesi excel listesinde “A.TR” sütununda A.TR numaralarına ait veriler yer almıyorken, yine aynı excel listesinin “Açıklama 44 beyan ve/veya Açıklama 44 kalem” sütunlarında dolaşım belgelerine ait bilginin bulunduğu durumda ise; bahse konu alana, firma beyanına istinaden veri girişi yapıldığından, “A.TR” alanında yer alması gereken bilginin beyannamenin 44 numaralı hanesinde bulunması, kullanıcı hatası olarak nitelendirilebilir. Bu nevi durumlarda, “Açıklama 44 beyan ve/veya Açıklama 44 kalem” sütunlarında yer alan A.TR numaralarına ait verilerin, “A.TR” sütununa kaydedilmesi gerekmektedir.

3- DİR Otomasyon Sistemi Gerçekleşen İthalat Listesi excel listesinde “A.TR” sütununda A.TR numaraları yerine “Ön Statü Eklidir, Ekli Liste” vb. ifadeleri yer almasına rağmen, yine aynı excel listesinin “Açıklama 44 beyan ve/veya Açıklama 44 kalem” sütunlarında dolaşım belgelerine ait kaydedilmiş herhangi bir bilginin bulunmaması, A.TR kodunun beyannamedeki ilgili alana doğru bir biçimde girişinin yapılmamasından kaynaklanan bir durumdur. Bu durumda, yine kullanıcı hatası nedeniyle, A.TR kodu yerine girilen kodların karşılığı olan belgeler sisteme tanımlanmaktadır. Bahse konu durumun çözümüne yönelik olarak, bölge müdürlüklerinin gümrük idaresinden doğru A.TR bilgisinin yanlış girilen bilgi ile değiştirilmesi yönünde işlem tesis edilmesini talep etmeleri gerekmektedir.

4- Yukarıda ilk iki maddede ihracat beyannameleriyle ilgili olarak ifade edilen hususların ithalat beyannameleri için de tatbik edilmesi mümkün bulunmaktadır.

5- Dahilde işleme rejimi kapsamında gerçekleştirilen ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinde, beyannamenin diğer kalemlerine ait A-TR ve EUR1 dolaşım belgesi bilgisinin, ilgili kalemler yerine sehven beyannamenin birinci kalemine kaydedildiği, ihracat gümrük beyannamesinin birinci kaleminde yer alan A-TR ve EUR1 dolaşım belgelerinin içeriğinden, bu dolaşım belgelerinin diğer kalemleri de kapsadığının anlaşıldığı hallerde, dahilde işleme izin belgesi taahhüt kapama işlemlerinde söz konusu dolaşım belgelerinin diğer kalemler için de geçerli kabul edilmesi mümkün bulunmaktadır.
 

Bilgileri ve gereğini rica ederim.

 

Veysel PARLAK

 

Genel Müdür

DAĞITIM:

Gereği:

Bilgi:

Güneydoğu  Anadolu Bölge Müdürlüğüne

Türkiye  İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğine

Güneydoğu  Anadolu Bölge Müdürlüğüne

Türkiye  İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğine

İç Anadolu  Bölge Müdürlüğüne

Kanunla  Kurulmuş Diğer Kurum ve Kuruluşlara

İç Anadolu  Bölge Müdürlüğüne

(İstanbul  İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği)

Güney Anadolu  Bölge Müdürlüğüne

Kanunla  Kurulmuş Diğer Kurum ve Kuruluşlara

Güney Anadolu  Bölge Müdürlüğüne

(İstanbul Maden  ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği)

Doğu Anadolu  Bölge Müdürlüğüne

İstanbul  Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine

Doğu Anadolu  Bölge Müdürlüğüne

İstanbul  Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine

Batı Anadolu  Bölge Müdürlüğüne

Kanunla  Kurulmuş Diğer Kurum ve Kuruluşlara

Batı Anadolu  Bölge Müdürlüğüne

(Orta Anadolu  İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği)

Doğu Karadeniz  Bölge Müdürlüğüne

Karadeniz  İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine

Doğu Karadeniz  Bölge Müdürlüğüne

Karadeniz  İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

Marmara Bölge  Müdürlüğüne

Kanunla  Kurulmuş Diğer Kurum ve Kuruluşlara

Marmara Bölge  Müdürlüğüne

(Doğu Karadeniz  İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği)

Doğu Karadeniz  Bölge Müdürlüğüne

Kanunla  Kurulmuş Diğer Kurum ve Kuruluşlara

Giresun Ürün  Denetmenleri Grup Başkanlığı

(Doğu Anadolu  İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği)

Batı Anadolu  Bölge Müdürlüğüne

Kanunla  Kurulmuş Diğer Kurum ve Kuruluşlara

Antalya Ürün  Denetmenleri Grup Başkanlığı

(Güneydoğu  Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği)

Marmara Bölge  Müdürlüğüne

Akdeniz  İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine

Bursa Ürün  Denetmenleri Grup Başkanlığı

(Akdeniz  İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği)

Batı Anadolu  Bölge Müdürlüğüne

Kanunla  Kurulmuş Diğer Kurum ve Kuruluşlara

Denizli Ürün  Denetmenleri Grup Başkanlığı

(Ege İhracatçı  Birlikleri Genel Sekreterliği)

 

Kanunla  Kurulmuş Diğer Kurum ve Kuruluşlara

 

(Denizli  İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği)

 

Batı Akdeniz  İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliğine

 

Batı Akdeniz  İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

 

Kanunla  Kurulmuş Diğer Kurum ve Kuruluşlara

 

(Uludağ  İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği)

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc