Gümrükler Genel Müdürlügünün Mersin Limani ile Mersin Serbest Bölgesi arasinda Koridor uygulamasi ile ilgili (29.06.2015/8914461) sayili tasarruflu yazisi

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü


Sayı : 40216608/145[GGM-01]

Konu : Koridor uygulaması

29.06.2015/8914461

 

ORTA AKDENİZ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Mersin Limanı ile Mersin Serbest Bölge arasındaki eşya hareketleriyle ilgili olarak, Bakanlık Makamının 26.06.2015 tarihli, 8839820 sayılı Olurları ile;

1- Serbest bölgenin ana giriş çıkış kapılarında olduğu gibi, Mersin Serbest Bölgesi ile Mersin Limanı arasında eşya hareketlerinin sağlandığı, “koridor kapı” olarak tanımlanan mevcut kapıda gümrük gözetiminin ve kontrolünün gerektirdiği görevlerin yerine getirilmesi ve bu amaçla kapıda yeteri kadar gümrük muhafaza memuru görevlendirmesi yapılması;

2- Bahse konu kapıda eşya muayenesine uygun, aydınlatması bulunan, gerekli fiziki altyapıya sahip muayene/kontrol alanı oluşturulması;

3- Mersin Limanı ile Mersin Serbest Bölgesi arasındaki eşya hareketlerinin söz konusu kapıdan, gümrük mevzuatının transit rejimi hükümleri çerçevesinde NCTS programından transit beyannamesi verilmek suretiyle gerçekleştirilmesi;

4- Gümrük Kanununun 159 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “bir serbest bölgeye doğrudan Türkiye Gümrük Bölgesi dışından gelen veya bir serbest bölgeden doğrudan Gümrük Bölgesinin dışına çıkan eşya için 35/A, 35/B ve 35/C ile 165/A, 165/B, 165/C ve 165/D maddelerine göre özet beyan verilir” hükmüne istinaden serbest bölge rıhtımı kullanılarak serbest bölgeye eşya giriş çıkışlarında da özet beyan uygulamasına geçilmesi;

5- Serbest bölgeye giren ve çıkan tüm ticari araçların ve konteynerlerin giriş/çıkış kaydının yapılacağı bilgisayarlı araç ve konteyner takip sisteminin kurulmasına ve gümrük müdürlüğünce giriş ve çıkışların kamera sistemi ile izlenebilmesine yönelik çalışmaların işletici kuruluş tarafından bir an önce başlatılması,

 

koşullarının sağlanmasına bağlı olarak, Onay tarihinden itibaren 15 gün sonra uygulamaya alınmak üzere Mersin Limanı ile Mersin Serbest Bölgesi arasındaki eşya hareketlerinde bahse konu kapının kullanılması uygun bulunmuştur.

Diğer taraftan, Mersin Gümrük Müdürlüğü’nden Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü’ne ve Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü’nden Mersin Gümrük Müdürlüğü’ne düzenlenecek transit beyannamelerinde, varış idaresinde mühürlerin sağlam olmadığının anlaşılması durumunda eşyanın tam tespitinin yapılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Cenap AŞCI

 

Bakan a.

 

Genel Müdür