Gümrükler Genel Müdürlügünün Antrepodaki esyada fire hk. (29.06.2015/8899697) sayili tasarruflu yazisi

Gümrükler Genel Müdürlügünün Antrepodaki esyada fire hk. (29.06.2015/8899697) sayili tasarruflu yazisi


T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 40216608/663.05[GGM-582]

Konu : 05.06.2015, 100-B/09 İR (1183-2562)

 

 29.06.2015 / 8899697

DAĞITIM YERLERİNE

 

Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi Sami CEYHAN ile Gümrük ve Ticaret Müfettişi Kubilay DEMİRCİOĞLU tarafından düzenlenen 05.06.2015 tarihli 100-B/09 sayılı İnceleme Raporunun “IV-Değerlendirme ve Sonuç” bölümünde;

“….

… ayrıca EK 11’de yer alan antrepolarda eşya bekleme süresine bağlı olarak hesaplanan fire miktarlarının gerçekte herhangi bir fire bulunmadan firma talebine istinaden hesaplanabildiği, buna bağlı olarak kara tankerleri ya da başka şekilde antrepolardan beyan harici yapılan tahliyelerden kaynaklanan eksikliklerin fire olarak hesaplanması suretiyle kamu zararına sebep olunabildiği, bu sebeple fire hesaplamalarında tank radar takip sisteminin ve antrepo beyannamesi kapsamı eşyaya ilişkin hem işletici firma tarafından periyodik olarak tutulan stok kayıtlarının hem de zaman zaman gümrük idaresince yapılan ölçümlerin (dönemsel ve antrepo giriş-çıkış takiplerinde) dikkate alınmasının elzem olduğu konusunda idarelerin uyarılmasının uygun olacağı,
…

Mütalaa edilmektedir.”

Denilmektedir.

Bilgileri ile Başmüfettişlik görüşü çerçevesinde işlem yapılması hususunda gereğini rica ederim.

 

Münir UĞUZ

Genel Müdür a.

 

Genel Müdür YardımcısıDağıtım:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc