Ithalatta Gözetim Uygulanmasina Iliskin 2010/1 Sayili Tebligde Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Teblig (04.07.2015 T. 29406 R.G.)- Kayda Alinan Esya Listesinden “41.fasil” ibaresi kaldirilmis,listeye “41.07” ve “41.15

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/ekonomi-logo.jpg


Ekonomi Bakanlığından:İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2010/1 SAYILI

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

(04.07.2015 T. 29406 R.G.)

 

MADDE 1 – 31/12/2009 tarihli ve 27449 2. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2010/1 sayılı Tebliğin EK-1’inde yer alan Kayda Alınan Eşya Listesinden “41.fasıl” ibaresi kaldırılmış, söz konusu listeye “3204.14.00.00.00” ibaresinin altındaki satırlara gelmek üzere “41.07” ve “41.15” ibareleri eklenmiştir.


 

MADDE  2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.