Bakanlar Kurulu: 2015/7699 Ithalat Rejimi Kararina Ek Karar (05.07.2015 T. 29407 R.G.) - Ordu-Giresun Havalimani Gümrük Müdürlügü kurulmasi

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/resmi-gazete.bmp


Karar Sayısı : 2015/7884

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatı bünyesinde yer alan Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak Ordu-Giresun Havalimanı Gümrük Müdürlüğü kurulması; adı geçen Bakanlığın 29/5/2015tarihli ve 8258741 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/6/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.