2015/7862 Dahilde Isleme Rejimi Kararinda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Karar (05.07.2015 T. 29407 R.G.) - Canli hayvan ve hayvansal ürünler ile balikçilik ve diger su ürünlerinin ihracatina yönelik yetistiricilik faaliyetlerine iliskin geçici madde eklenmesi hk.

2015/7862 Dahilde Isleme Rejimi Kararinda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Karar (05.07.2015 T. 29407 R.G.) - Canli hayvan ve hayvansal ürünler ile balikçilik ve diger su ürünlerinin ihracatina yönelik yetistiricilik faaliyetlerine iliskin geçici madde eklenmesi hk.


DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI HAKKINDA KARAR

(05.07.2015 T. 29407 R.G.)

 

Karar Sayısı : 2015/7862

Ekli “Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar'ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 2/6/2015 tarihli ve 68752 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 80, 111, 115, 121 inci ve 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/6/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

MADDE 1- 17/1/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kumlu Kararı ile yürürlüğe konulan Dahilde işleme Rejimi Kararma aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Yetiştiricilik faaliyetine yönelik düzenlenmiş belgeler kapsamında eşdeğer eşya kullanımına ilişkin geçici uygulama

 

GEÇİCİ MADDE 19- (1) Canlı hayvan ve hayvansal ürünler ile balıkçılık ve diğer su ürünlerinin ihracatına yönelik yetiştiricilik faaliyetlerine ilişkin olarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen ve öngörülen ithalatı tamamen veya kısmen gerçekleştirilmiş olan dahilde işleme izin belgeleri kapsamında, önce ihracat sonra ithalat yapılması durumunda; ithal tarihi itibarıyla 12 li (onikili) bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu aynı olan serbest dolaşımdaki eşyadan elde edilmiş işlem görmüş ürünün belge sahibi firmanın stoklarında bulunduğunun yeminli mali müşavir raporuyla tevsiki kaydıyla, belge kapsamında sonradan gerçekleştirilen ve yeminli mali müşavir raporuyla tespit edilen işlem görmüş ürüne tekabül eden ithal eşyası eşdeğer eşya olarak kabul edilir ve serbestçe kullanılabilir. Bu durumda yeminli mali müşavir raporuyla tespiti yapılan işlem görmüş ürünün belge süresi içerisinde ihracatının gerçekleştirilmesi aranır.

 

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, müeyyide uygulanan ancak vergileri tahsil edilmeyen belgeler ile taahhüt hesabı kapatılmış olan belgelere de bu maddenin lehe olan hükümleri uygulanır.”

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
           

                                    Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi Sayısı

           

                                    27/1/2005 | 25709

           

                                    Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin             Yayımlandığı

           

                                    Resmî Gazetenin

           

                                    Tarihi Sayısı

           

                        1.

           

                                    15/12/2005

           

                                    26024

           

                                    2.

           

                                    6/8/2006

           

                                    26251

           

                                    3.

           

                                    23/9/2006

           

                                    26298

           

                                    4.

           

                                    8/12/2006

           

                                    26370

           

                                    5.

           

                                    8/4/2008

           

                                    26841

           

                                    6.

           

                                    8/10/2008

           

                                    27018

           

                                    7.

           

                                    10/2/2009

           

                                    27137

           

                                    8.

           

                                    17/7/2009

           

                                    27291

           

                                    9.

           

                                    14/5/2010

           

                                    27581

           

                                    10.

           

                                    29/6/2010

           

                                    27626

           

                                    11.

           

                                    22/8/2010

           

                                    27680

           

                                    12.

           

                                    13/11/2010

           

                                    27758

           

                                    13.

           

                                    4/5/2012

           

                                    28282

           

                                    14.

           

                                    4/12/2012

           

                                    28487

           

                                    15.

           

                                    18/4/2014

           

                                    28976

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc