2014 yili RAPEX Raporu’nda ülkemizin en çok güvensiz ürün bildirimi yapilan üçüncü ülke oldugu bildirilmektedir.

images/logolar/rapex--en.jpg


Bülten Sıra No:  2015/2183Tarih: 29.06.2015

Bilindiği üzere, Topluluk Hızlı Alarm Sistemi-RAPEX, AB üyesi ülkelerce piyasaya arzı yasaklanan, piyasadan toplatılan veya geri çağrılan tehlikeli tüketici ürünleri hakkında hızlı bilgi alışveriş sistemidir. Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan 2014 yılı RAPEX Raporu’nda ülkemizin en çok güvensiz ürün bildirimi yapılan üçüncü ülke olduğu bildirilmektedir. Geçtiğimiz yıl RAPEX sisteminde ciddi risk arz eden 65 adet Türk menşeli ürün bildirimi yer alımış olup bu bildirimler 47’sinin Bulgaristan tarafından yapıldığı tesbit edilmiştir. Bu ürünlerin büyük bir kısmı, çocuk giysilerinde kullanılan bağcıkların standardlara uygun olmamasından kaynaklanan boğulma ve yaralanma riskleri nedeniyle bildirime konu edilmiştir.
 
Sorunun olası nedenleri ve çözüme dair görüş ve önerilerin tesbitine yönelik olarak yapılan çalışmalar çerçevesinde, Firmalarımızın bilgi eksikliğinin yanısıra, Bulgar makamlarının yanlış uygulamaları ya da standardı yanlış yorumlamalarından kaynaklanan nedenlerle ürünlerin Rapex sisteminde yeraldığı bilgisi ağırlık kazanmıştır.
 
Bu kapsamda, Ekonomi Bakanlığı konuyla ilgili Bulgar yetkililerin taraflı uygulamalarından kaynaklanan mağduriyetlerin önlenmesini amacıyla, RAPEX bildirimlerine konu olan ülkemiz menşeli ürünler konusunda Bulgar Makamları ile düzenli bilgi paylaşımına dair bir mekanizma kurmuştur.
 
Bu çerçevede, Bulgar makamlarınca standardın yanlış uygulandığını somut belgelerle kanıtlayabilen ya da standartlara uygunluğu uluslararası akreditasyona sahip laboratuvarlardan alınan belgelerle kanıtlanmış olmasına rağmen, ürünleri RAPEX kapsamında bildirimlere konu olan üretici/ihracatçı firmalarımızın, konuyla ilgili detaylı döküman, bilgi ve haklılıklarını destekleyecek belgelerle, aşağıda iletişim bilgileri yer alan Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’ne başvurması durumunda, sorunun kalıcı çözümüne yönelik gerekli girişimlerde bulunulacaktır.
 
T.C. Ekonomi Bakanlığı
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
Tel: 0312 212 58 96 ; Faks: 0312 212 68 64