ihracatçi firma alacagini tahsil amaci ile ilgili ülkeye giderek bir hukuk bürosu ile anlasma yapmak zorunda kalmayacak.

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/hukuk-logo.jpg


İhracatçıların yurt dışında alacaklarına karşın hukuk yardımı - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

 

İhracatçılarımızın yaptıkları satışlarda ticari alacaklarını güvence altına alacak belge ve dokümanları alıcı firmalardan talep etmekte zorlandıkları ya da hiç talep edemedikleri de bilinmektedir. 

İhracat yaparak gelir sağlamaya çalışırken tersine gelir ve hatta sermaye kaybeden ihracatçı- larımızın bu sorunu aşmak, alacağını tahsil etmek için yapacağı başvurular genellikle umutsuz ve sıkıntılı bir sürecin başlangıcını oluşturmaktadır. 

Öncelikle bu konudaki başvurularda yetkili hukuk ve mahkeme (taraflar arasında ayrıca bir sözleşme yoksa) davalının yani alıcı firmanın ülkesinin hukuku ve mahkemesidir. Bu nedenle, ihracatçı firma alacağını tahsil amacı ile ilgili ülkeye giderek bir hukuk bürosu ile anlaşma yapmak ve gerekirse orada dava açmak zorunluluğu ile karşılaşmaktadır. Bu durumda ise, hukuk kurallarını bilmediğiniz bir ülkede yüksek avukatlık ücreti ile karşılaşılmakta ve maalesef zaman zaman ihracatçılarımız alacaklarını takip etmekten vazgeçmek zorunda kaldıkları gözlenmektedir. 

İhracatçımıza hizmet götürmek amacı ile kurulmuş bulunan vakfımız, bu sorunun giderilmesine yardımcı olma ve aynı zamanda ihracatçılarımızın dış ticaretten kaynaklanan kimi hukuksal sorunlarına çözüm getirme, dış ticaretin gerçekleştirilmesinde karşılaşabilecekleri tüm sorunların çözümünde yardımcı olma yanında ticari faaliyetlerini kolaylaştıracak öneriler geliştirmek üzere kendi bünyesinde bir Dış Ticaret Danışmanlık İktisadi İşletmesi oluşturmuştur. 

Dış Ticaret Danışmanlık İşletmesi tarafından, Avrupa’nın birçok ülkesi , ABD ve Rusya’da seçilmiş hukuk büroları ile görüşülmüş ve var olan büroları ile işbirliği anlaşmaları gerçekleştirilerek tüm hukuk büroları arasında bir iletişim ağı kurulmuştur. 

Böylece, İşletmemizin bilgisi ve kontrolünde, ilgili ülkeler ile Türk ihracatçısının ticari alacak takibi, uzman bir kadro ile sağlıklı ve çok düşük maliyetli olarak yapılabilme imkanına kavuşulmuş bulunulmaktadır. 

Yurtdışına gerçekleştirdiği ihracat nedeni ile doğmuş alacağını tahsil edemeyen firmalar, ilgili ülkeye giderek, o ülkede bir hukuk bürosu bulmak zorunda kalmaksızın, İşletmemiz sekreteryasına ve hukuk müşavirliğine doğrudan başvurabileceklerdir. 

Yukarıda belirtildiği üzere, ihracatçımız tarafından Dış Ticaret Danışmanlık İşletmemize telefon, faks ya da elektronik posta ile yapılacak başvurular hukuk müşavirliğimiz tarafından en kısa sürede değerlendirilecek ve ilgili firma ile temas kurulacaktır. Saygılarımızla

İHKİB Eğitim Vakfı 
Dış Ticaret Danışmanlık İktisadi İşletmesi
Çobançeşme mevki Dış Ticaret Kompleksi 
B Blok Kat: 6 Yenibosna - İstanbul 
Genel Sekreter- Mete Serdengeçti
Tel : 0 212 454 02 00(1166, 1333)  / 0 212 454 01 66 / 0212 454 03 33
Faks : 0212 454 03 92
e-mail    : hukuk@itkib.org.tr