Gümrükler Genel Müdürlügünün Serbest Bölgeler/Gümrük Antrepolarindan Yapilan Tasimalar kanulu Tasarruflu yazisi (03.07.2015/9016663)

Gümrükler Genel Müdürlügünün Serbest Bölgeler/Gümrük Antrepolarindan Yapilan Tasimalar kanulu Tasarruflu yazisi (03.07.2015/9016663)


Serbest Bölgeler/Gümrük Antrepolarından Yapılan Taşımalar- Uğurlu Gümrük Müşavirliği 1987

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 96603261/120.01.04

Konu : Serbest Bölgeler/Gümrük

Antrepolarından Yapılan Taşımalar

 

 

03.07.2015 /9016663

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

İlgi: 09.06.2014 tarihli ve 96603261-120.01.04/00000875524 sayılı yazımız.

 

 

İlgide kayıtlı yazımız konusuna ilişkin olarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan alınan 10.06.2015 tarihli ve 40292 sayılı yazı ilişikte gönderilmiştir.

Söz konusu yazıda belirtilen hususlar doğrultusunda;

 

1. Ülkemizdeki bir serbest bölgeden/gümrük antreposundan diğer bir serbest bölgeye/gümrük antreposuna taşınacak serbest dolaşımda olan/serbest dolaşımda olmayan eşyanın kabotaj olması sebebiyle sadece Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından uluslararası veya yurtiçi eşya taşımacılığı yetki belgelerinde (K, C, L, M, N, ve P türü) kayıtlı Türk plakalı taşıtlarla,

 

2. Tüm serbest bölgelere veya gümrük antrepolarına demiryolu, denizyolu veya havayoluyla gelen transit rejimindeki (serbest dolaşımda olmayan) eşyanın/kargonun yurtiçine taşımasının Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereği Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından uluslararası veya yurtiçi eşya taşımacılığı yetki belgelerinde (K, C, L, M, N, ve P türü) kayıtlı Türk plakalı taşıtlarla,yurtdışına taşınmasının ise sadece uluslararası eşya taşımacılığı alanında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından yetki belgesi (C türü, L2 ve M3) almış kişilerin taşıt belgelerinde kayıtlı Türk plakalı taşıtlarla,

 

 

3. Tüm serbest bölgeler veya gümrük antrepolarındaki serbest dolaşımda olan eşya/kargo ile karayoluyla gelen transit rejimindeki (serbest dolaşımda olmayan) eşyanın/kargonun serbest bölgelerden veya gümrük antrepolarından yabancı ülkelere,uluslararası eşya taşımacılığı alanında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından yetki belgesi (C türü, L2 ve M3) almış kişilerin taşıt belgelerinde kayıtlı Türk plakalı taşıtlar ile ikili ve çok taraflı uluslararası karayolu taşıma anlaşmalarına göre taşıma yapmaya yetkili veya Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca özel izin belgesi verilmiş yabancı plakalı taşıtlarla,

 

taşınabileceğine ilişkin olarak tüm bağlantı gümrük müdürlüklerinizin bir kez daha uyarılması hususunda gereğini rica ederim.

 

 

Önder GÖÇMEN

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc