Duvar Kagidi ve Benzeri Duvar Kaplamalari Ithalatinda Korunma Önlemi Uygulanmasina Iliskin Karar - 2015/7751 (07.07.2015 t. 29409 s. R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/resmi-gazete.bmp


Duvar Kağıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar- Uğurlu Gümrük Müşavirliği 1987                       
         
            Duvar Kağıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Korunma Önlemi         
    Uygulanmasına İlişkin Karar - 2015/7751 (07.07.2015 t. 29409 s.  R.G.)
         

 

 

Karar Sayısı : 2015/7751

Ekli “Duvar Kağıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 12/6/2015 tarihli ve 69204 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun ile 26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/6/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                       
         DUVAR KAĞIDI VE          BENZERİ DUVAR KAPLAMALARI İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA          İLİŞKİN KARAR

Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Karar, 26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 3/2/1995 tarihli ve 95/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması ekinde yer alan Korunma Tedbirleri Anlaşması ile 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar çerçevesinde duvar kağıdı ve benzeri duvar kaplamaları ithalatında yürütülen korunma önlemi soruşturması sonucunda alınan korunma önlemine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Korunma önlemi

MADDE 2- (1) Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında 3 (üç) yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanır.

(2) Ek mali yükümlülük aşağıda gösterildiği şekilde tahsil edilir.

 

                                                                                                                                                                                                     
         Gümrük Tarife          İstatistik Pozisyonu         Eşya Tanımı         EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK
         1. Dönem         2. Dönem         3. Dönem
         4814.20.00.00.00         Duvar kağıtları ve benzeri duvar kaplamaları (ön yüzü pürtüklü          kabartmalı, boyalı, desen baskılı veya başka şekilde dekore edilmiş bir          kat plastikle sıvanmış veya kaplanmış kağıttan meydana gelmiş olanlar         5 ABD Doları/Kg         4,5 ABD Doları/Kg         4 ABD Doları/Kg
         4814.90.10.00.00         Duvar kağıtları ve benzeri duvar kaplamaları, pürtüklenmiş,          kabartılmış, yüzeyi boyanmış, motif baskılı veya yüzeyi başka şekilde          dekore edilmiş koruyucu şeffaf plastik maddelerle sıvanmış veya          kaplanmış kağıtlardan yapılmış olanlar
         4814.90.70.10.00         Duvar kağıtları ve benzeri duvar kaplamaları (ön yüzü örmeye elverişli          maddelerle (bu maddeler birbirine paralel teller halinde birleştirilmiş          veya düz dokunmuş olsun olmasın) kaplanmış kağıttan meydana gelmiş          olanlar

* 1 inci dönem bu Kararın yürürlüğe girmesinden itibaren başlayacak bir yıllık süreyi kapsar.

Tarife kontenjanı

MADDE 3- (1) Bu Kararın eki listede yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli eşyanın korunma Önlemi uygulamasından muaf tutulması amacıyla tarife kontenjanı açılmıştır. Tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönemde, ekte yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 1.043 ton olarak belirlenmiştir. Ancak her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 347 tonu geçemez.

(2) Tarife kontenjanı kapsamındaki ithalat ancak Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek ithal lisansı ile yapılır. İthal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. İthal lisansının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

(3) Tarife kontenjanının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar kapsamında Ekonomi Bakanlığınca yayımlanacak tebliğlerle belirlenir.

Ek mali yükümlülüğün tahsili
MADDE 4- (1) Ek mali yükümlülük, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

(2) Ek mali yükümlülüğün tahsilinde 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

Diğer mevzuat

MADDE 5- (1) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer gümrük mevzuatının, gümrük vergisinin tesciline, tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin usul ve şekle müteallik hükümleri, korunma önlemi olarak uygulanacak ek mali yükümlülüğün tescili, tahakkuku, tahsili, geri verilmesi, takibi ve teminata bağlanması işlemlerinde de uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Karar, yayımını takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

                                            
                           TARİFE KONTENJANI AÇILAN ÜLKELER LİSTESİ

          

         

         Afganistan, Arnavutluk, Cezayir, Angola, Antigua ve Barbuda, Arjantin,          Azerbaycan, Bangladeş, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Butan,          Bolivya, Bosna ve Hersek, Botsvana, Brezilya, Burkina Faso, Burundi,          Kamboçya, Kamerun, Cape Verde, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Şili,          Kolombiya, Komor, Kongo, Cook Adaları, Kosta Rika, Fildişi Sahilleri,          Küba, Kuzey Kore, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Cibuti, Dominika,          Dominik Cumhuriyeti, Ekvator, Mısır, El Salvador, Ekvatoryal Gine,          Eritre, Etiyopya, Fiji, Gabon, Gambiya, Gürcistan, Gana, Grenada,          Guatemala, Gine, Gine-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hindistan,          Endonezya, İran, Irak, Jamaika, Ürdün, Kazakistan, Kenya, Kiribati,          Kosova, Kırgızistan, Laos, Lübnan, Lesotho, Liberya, Libya, Makedonya,          Madagaskar, Malavi, Malezya, Maldivler, Mali, Marşal Adaları,          Moritanya, Morityus, Meksika, Mikronezya, Moldova, Moğolistan, Karadağ,          Fas, Mozambik, Myanmar (Burma), Namibya, Nauru, Nepal, Nikaragua, Nijer,          Nijerya, Niue, Pakistan, Palau, Filistin, Panama, Papua Yeni Gine,          Paraguay, Peru, Filipinler, Rusya Federasyonu, Ruanda, Samoa, Sao Tome          ve Principe, Senegal, Sırbistan, Seyşeller, Sierra Leone, Solomon          Adaları, Somali, Güney Afrika, Güney Sudan, Sri Lanka, St. Kitts ve          Nevis, St. Lucia, St. Vincent ve Grenadinler, Sudan, Surinam, Svaziland,          Tacikistan, Tanzanya, Tayland, Doğu Timor, Togo, Tonga, Trinidad ve          Tobago, Tunus, Türkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukrayna, Uruguay,          Özbekistan, Vanuatu, Venezüella, Vietnam, Yemen, Zambiya, Zimbabve.