Gümrükler Genel Müdürlügü: Ithalat Rejimi Karari Eki V Sayili Listede yer alan 3206.11.00 tarife pozisyonlu Titanyum dioksit tahlili hk.( 29.05.2012 T. 12214 S.TY)

small_gum-logo(37).jpg


TASARRUFLU YAZI (29.05.2012/12214)


 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

      

  Sayı: B.21.4.GGM.0.19.01.00.162.01.06

  Konu:Titanyum dioksit tahlili                                         

                                        

29.05.2012 * 12214

(DAĞITIM)

                                                                                                                  

İlgi: a) 10.05.2012 tarihli BOSAD dilekçesi

        b)15.05.2012 tarihli ve 11222 sayılı yazımız

 

İlgide kayıtlı yazımızda özetle; 31 Aralık 2012 tarihli ve 28159 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalat Rejimi Kararı Eki V Sayılı Listede yer alan 3206.11.00 tarife pozisyonlu “Ağırlıkça aşağıdakileri içeren rutil titanyum dioksit:

-% 90 veya daha fazla titanyum dioksit

-% 4’ten fazla olmayan  alüminyum hidroksit

-% 6 dan fazla olmayan silikon dioksit”

isimli maddenin gümrük vergisi %0 dır, denildiği ayrıca bahsi geçen ve V Sayılı Listedeki özellikleri sayılan “rutil titanyum dioksit” in tespiti için gerekli analiz Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı İzmir Laboratuvar Müdürlüğünde yapılabildiği belirtilmiştir.

 

Ayrıca ilgide kayıtlı dilekçenizde, yapılan analizlerin bazılarında % 90 veya daha fazla titanyum dioksit içeren rutil titanyum dioksit numunelerinde  alüminyum hidroksit ve silikon dioksitin bulunmadığının tespit edildiği ve ilgili laboratuvar müdürlüğünce söz konusu eşyanın V sayılı liste kapsamında  olmadığı yönünde rapor verildiği ifade edilerek konunun Genel Müdürlüğümüzce değerlendirilmesinin talep edildiği görülmüş; bu kapsamda ilgili düzenleyici kurum Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan görüşte özetle;

“..31.12.2012 tarihli ve 28159 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan mer’i İthalat Rejimi Kararı Eki V Sayılı Listede yer alan 3206 11 00 GTP ‘li

 

“Ağırlıkça aşağıdakileri içeren rutil titanyum dioksit

-%90 veya daha fazla titanyum dioksit

-%4’ten fazla olmayan alüminyum hidroksit

-%6 dan fazla olmayan silikon dioksit

İsimli maddenin tanımı gereği titanyum dioksitin yanı sıra alüminyum hidroksit ve silikon dioksit içerdiği değerlendirilmektedir..” denildiği ilgi (b) de kayıtlı yazımızda belirtilmiştir.

 

Bununla birlikte  aynı konu ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığından alınan 29.05.2012 tarih ve 220000338 sayılı yazıda ;”….anılan eşya içeriğinde alüminyum hidroksit ve silikon dioksitin tespit edilememesi durumuna ilişkin olarak alt limitlerin belirlenebilmesi amacıyla Avrupa Birliği Ekonomik Tarife Sorunları Grubunun (ETSG) İlgili birimlerine görüşlerinin sorulduğu ve ETSG’den gelen görüşte ; ağırlıkça %90 veya daha fazla titanyum dioksit ihtiva eden rutil titanyum dioksit içeriğinde alüminyum hidroksit ve silikon dioksit  bulunmaması halinde de söz konusu ürünün 32.06.11.00 GTİP’sinden V sayılı Liste kapsamında İthalinin gerçekleştirilebileceği belirtilmiş olduğu mütalaa edilmektedir” denildiği görülmüştür.

 

Bilge ve bu çerçevede gereğini rica ederim.

 

                                                                                                                        Harun USLU

                                                                                                              Bakan a.

                                                                                                     Genel Müdür Yardımcısı

                                                                                                

DAĞITIM:                      

Gereği:Boya Sanayicileri Derneği                     Bilgi: Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü