Gümrükler Genel Müdürlügünün "TRT Bandrolleri" konulu 09.07.2015 tarih 0009171076 sayili tasarruflu yazisi

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


TRT Bandrolleri - Uğurlu Gümrük Müşavirliği-1987                                                                                                                                                     
         

                           T.C.

         

                           GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

         

                           Gümrükler Genel Müdürlüğü

         

                  Sayı:85593407/156.99

         

         Konu:TRT  Bandrolleri

         

                           09.07.2015/0009171076

         

                           DAĞITIM YERLERİNE


İlgi: 19.09.2014 tarih ve 2861464 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızda, 6552 sayılı "İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun" ile 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda değişikliğe gidildiği, bu çerçevede bandrol ücretlerinin gümrük idarelerince ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunacağı ancak, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü'nden alınan 16/9/2014 tarih ve 12883 sayılı yazıya istinaden, konuya ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ve gerekli teknik altyapının oluşturulması sürecinde bandrole tabi cihazların serbest dolaşıma giriş işlemleri sırasında bandrol işlemleri için yükümlülerin 3093 sayılı Kanunun 5 (g) maddesi gereğince Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'na müracaat etmeleri gerektiği belirtilmişti.


Bilindiği üzere, "3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin 2015/7757 sayılı Karar" 09.07.2015 tarih ve 29411 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu çerçevede, bandrol yükümlülüğü ya Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'na teminat verilerek yerine getirilecek veya bandrol ücretleri gümrük idarelerince tahsil edilecektir. Mezkur Karara konu bandrol ücretlerinin gümrük idarelerince tahsiline ilişkin gerekli altyapı oluşturulmuş olup, ilgide kayıtlı yazımız yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

                                                                                            
         

          

         

         Cenap AŞCI

         

          

         

         Bakan a.

         

          

         

         Genel Müdür


DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri