Gümrükler Genel Müdürlügünün "27.07 ve 38.24 pozisyonlarina ait esyanin siniflandirma kriterleri" konulu 15.07.2015 tarih 2015/18 sayili Genelgesi

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


 27.07 ve 38.24 pozisyonlarına ait eşyanın sınıflandırma kriterleri -  Uğurlu Gümrük Müşavirlği 1987

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü


Sayı : 17474625/010.06
Konu : Sınıflandırma


15.07.2015
GENELGE
(2015/18)

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda ekli listede kayıtlı eşyanın sınıflandırılmasına ilişkin olarak iş bu Genelge tarihi itibariyle karşılarında belirtilen sınıflandırma kriterlerinin göz önünde bulundurulması uygun bulunmuştur.
 

Bilgi ve gereğini rica ederim.


  Neşet AKKOÇ
  Bakan a.
  Müsteşar V.

 

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine
 

                                                                                                                       
         

                  Eşya Tanımı

         

                  Tarife Pozisyonu

         

                  Gerekçe

         

         Yaklaşık olarak % 75-85 arasında          petrol yağı (minerel yağ ve %15-20 parafin wax) ve % 8-12 oranında          stearik asit, palmitik asit ve bu yağ asitlerinin esterlerinin karışımı          ile %8-12 oranında palmitik ve stearik yağ asitlerinin amidli          bileşikleri ile fosfatlı bileşiklerini (amonyum tuzları
         
şeklinde) içeren, oda          sıcaklığında sıvı halde bulunmayan, 70-80 oC          sıcaklığa kadar ısıtılarak gübre üretiminde topaklanmayı ve tozlanmayı          önleyici olarak gübre granüllerinin yüzeyini kaplamakta kullanılan          eşya.

         

         38.24

         

         Genel Yorum          Kuralları (1) ve (6). Eşyanın içeriği ve kullanım alanı dikkate          alındığında mineral yağın taşıyıcı olarak kullanıldığı, 27.10 tarife          pozisyonu çerçevesinde esas unsur olmadığı değerlendirilmiş ve eşya          27.10 tarife pozisyonunda sınıflandırılmamıştır.

         

         Ham petrolün          atmosferik destilasyon ünitesinde hafiften ağır bileşenlere doğru          fraksiyonlarına ayrılmasından sonra ağır olan dip fraksiyonunun vakum          destilasyon ünitesinde destile edilmesiyle elde edilen hafif ve ağır          vakum destilatlarının katalitik parçalama (FCC) ünitesine gönderilerek,          katalizör ve ısı eşliğinde büyük moleküllerin parçalanarak daha küçük          moleküllere dönüşmesiyle elde edilen aromatik ve alifatik          hidrokarbonlardan oluşan, üretiminde kullanılan ham petrolün özelliğine          göre farklılık göstermekle birlikte, aromatik hidrokarbonların aromatik          olmayan unsurlardan fazla olduğu, Light Cycle Oil (LCO) olarak bilinen          distile petrol ara ürünü.

         

         (CAS No:          64741-59-9)

         

         27.07

         

         Genel Yorum          Kuralları (1) ve (6), TGTC 27. Fasıl 2 nolu notu.

         

         Analiz neticesinde,          alifatik hidrokarbonların aromatik unsurlardan fazla olduğu tespit          edilen Light Cycle Oil (LCO) ürünü 2710.19 tarife alt pozisyonunda          sınıflandırılacaktır.