Gümrükler Genel Müdürlügünün "Laboratuvar Tahlili" konulu 23.07.2015 / 9398410 sayili Tasarruflu yazisi

Gümrükler Genel Müdürlügünün


Gümrük Laboratuvar Tahlili - Uğurlu Gümrük Müşavirliği 1987

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı :17474625/162.01

Konu :Laboratuvar Tahlili

 

23.07.2015 / 9398410

DAĞITIM YERLERİNE

 

İlgi: a) 23.01.2015 tarihli ve 17474625-162.01/00005481439 sayılı yazı

b) 16.02.2015 tarihli ve 17474625-162.01/00005993067 sayılı yazı

İlgide kayıtlı yazılarımız ile; "GTİP tespiti yapılmak amacıyla gönderilenler hariç olmak üzere, oyuncak cinsi eşyanın BİLGE sistemi tarafından kırmızı hat muayeneye yönlendirilerek laboratuvara sevk edilmesinin gerektiği hallerde, beyan sahibince talep edilmesi halinde eşyanın tahlil sonucu beklenmeden yükümlüsüne teslim edilmesi, aynı zamanda gümrük müdürlüklerince iş yükü de dikkate alınarak numunelerin tahlil yapılmak üzere İstanbul dışında Bursa Gümrük Laboratuvar Müdürlüğü ile Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş olup olmadığına bakılmaksızın tüm akredite laboratuvarlara da yönlendirilmesi ve tahlil sonuçları ve ilgili ithalatçı firma bilgilerinin Bakanlığımız Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne bildirilmesi" hususunda tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri talimatlandırılmıştı.

Gümrük Yönetmeliğinin 201 inci maddesinin birinci fıkrası; "Laboratuar tahlillerinin gümrük laboratuvarında yapılması esas olmakla birlikte gümrük laboratuarları dışındaki akredite laboratuvarlara da tahlil yaptırılabilir. Tahlilin yaptırılacağı akredite laboratuvarın tespitinde eşyanın özelliklerine göre istenilen tahlili yapabilecek sırasıyla en yakın üniversite, ilgili bilimsel kuruluş, uzman ve uygulayıcı kurum laboratuvarları, özel laboratuvarlar dikkate alınır. Akredite laboratuvarlarca düzenlenecek tahlil raporları doğrudan gümrük beyannamesinin tescil edildiği gümrük müdürlüğüne gönderilir. Muayene ile görevli memur tarafından eşyanın tarife tespitinin yapılamaması durumunda, tahlil sonuçları tarife tespiti amacıyla en yakın gümrük laboratuvarına gönderilir. Tahlil masrafları yükümlü tarafından karşılanır."hükmünü amirdir.

Benzer şekilde Bakanlığımıza, çeşitli eşya gruplarının BİLGE sisteminde kırmızı hatta yönlendirilmesi ve eşyadan numune alınarak tahlile sevk edilmesi sebebiyle gümrük laboratuarlarında yığılmalar oluştuğu, bu durumun da gümrük işlemlerinde gecikmelere yol açtığı yönünde şikayetler intikal etmektedir.

Bu itibarla, GTİP tespiti yapılmak amacıyla gönderilenler hariç olmak üzere, tüm eşya gruplarının BİLGE sistemi tarafından kırmızı hat muayeneye yönlendirilerek laboratuara sevk edilmesinin gerektiği hallerde, beyan sahibince talep edilmesi halinde eşyanın tahlil sonucu beklenmeden yükümlüsüne teslim edilmesi, aynı zamanda gümrük müdürlüklerince iş yükü de dikkate alınarak numunelerin tahlil yapılmak üzere öncelikli olarak Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün yetkilendirmiş olduğu akredite laboratuvarlara yönlendirilmesi, yetkilendirilmiş laboratuvar listesinde yer almayan eşyaların ise akredite laboratuvarlara yönlendirilmesi uygun bulunmuştur.

Diğer taraftan, bu kapsamdaki olumsuz tahlil sonuçlarının ithalatçı firma bilgileri ile birlikte Bakanlığımız Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

 

Cenap AŞCI

Genel Müdür

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

BİLGİ:

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc