Gelir vergisi ikinci taksit ödemesi 31 Temmuz 2015 Cuma günü sona ermektedir.

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gelir_dairesi_baskanligi-logo.gif


2015 Gelir vergisi - Uğurlu Gümrük Müşavirliği 1987            
          
     
   2015 yılı Mart ayı içerisinde verilen beyanname ile bildirilen gelir    üzerinden tahakkuk ettirilen gelir vergisi ikinci taksit ödemesi 31 Temmuz    2015 Cuma günü sona ermektedir.
    

Gelir Vergisi mükellefleri 2015 yılı gelir vergisi ikinci taksitini;

 

• Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak,

 

• Gelir Vergisi yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğüne veya diğer Vergi Dairesi Müdürlüklerine başvurarak,

 

• Gayri Menkul Sermaye İradından kaynaklı Gelir Vergisi (GMSİ), anlaşmalı bankaların kredi kartı ile Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının internet sayfasında (www.gib.gov.tr) yer alan Kira Beyannamesi (GMSİ) bölümüne giriş yapılarak,

 

ödeyebilirler.