Vergi kanununda devrim! Yarim asirlik Vergi Usul Kanunu degisiyor.

images/carton_resimler/vergi_usul_kanunu.jpg


Vergi kanununda devrim! - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ 1987

Vergi kanununda devrim!

vuk.jpg

Yarım asırlık Vergi Usul Kanunu değişiyor. Vergi düzenlemelerine tam uyum sağlayan mükellefe vergi iadesi ve tecil gibi pozitif uygulamalar yolda. Dürüst mükellef ödüllendirilecek, mükellefe aldığı nota göre muamele yapılacak. Kayıt dışı ekonomi için verilen cezalar artırılacak.

 SOYHAN ALPASLAN

 1961 yılından bu yana uygulamada olan Vergi Usul Kanunu (VUK) günümüz koşullarına uyacak şekilde yenilendi. VUK’un 2014 Aralık ayında başlayan yeniden yazım çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Gümrük Vergisi, Damga Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi gibi vergi türlerini kapsayan Vergi Usul Kanunu sil baştan yenileniyor.

POZİTİF AYIRIM YAPILACAK

VUK’un günümüz koşullarına göre yenilenmesine ilişkin açıklama yapan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mükelleflerin vergi uyum derecelerinin belirleneceğini, uyumlu mükellefe pozitif ayrımcı uygulamalar yapılma imkanı getirileceğini söyledi. Kamuoyunun ve ilgili bakanlıkların görüşüne açıldıktan sonra yürürlüğe girecek olan VUK’da yapılan düzenlemeler iş dünyasına rahat bir nefes aldıracak. 

5 KANUNDA DÜZENLEME

Vergi Usul Kanunu başta olmak üzere, 3100 Sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanmaları Mecburiyeti Hakkındaki Kanun, 1905 Sayılı İhbar İkramiyesine İlişkin Kanun, 4358 Sayılı Kanun’un vergi kimlik numarasıyla ilgili hükümleri ve 5604 Sayılı Kanun’un mali tatil ihdasıyla ilgili hükümleri gözden geçirildi.

Bu kanunlarda düzenlenen hususlar, günümüz koşullarına uygun olarak yeni kanun içinde ele alındı. Vergi Usul Kanunu ve yukarıda yer verilen kanunlarda yer alan toplam 521 kanun maddesi, 321 maddeye indirildi.

MÜKELLEF DÖNEMİ BAŞLIYOR

Yeni düzenlemede, kayıt dışı ile mücadele hedefine yönelik, ceza hükümleri başta olmak üzere pek çok madde yeniden ele alındı. Mükellef hakları kavramı ön plana çıkartıldı.

e-defter, e-fatura gibi uygulamalardan daha etkin şekilde faydalanmak ve benzer uygulamalar geliştirmek amacıyla birçok madde, elektronik yöntem ve uygulamalara imkan sağlayacak şekilde yeniden yazıldı. Uluslararası ekonomik iş ve işlemlerin yaygınlaştığı göz önüne alınarak, uluslararası anlaşma hükümlerine ilişkin yeni hükümler ihdas edildi. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele hedefine yönelik ceza hükümleri başta olmak üzere pek çok madde yeniden ele alındı.

 *        *        *

 Vergi risk haritanıza bakılacak!

 * Türkiye’nin vergi risk haritasını çıkarma çalışmaları başladı.

* Her mükellefin, her sektörün ve her ilin risk puanlaması yapılacak.

* 5 yıl içinde ikiden fazla zarar beyan eden mükellef yüksek riskli sayılacak.

* Yüksek risk grubuna vergi cenneti ülkelerle yüksek miktarlı işlem yapanlar da girecek. 

* Kurul, denetimlerini bu risk puanına göre yoğunlaştıracak.

* Bu sayede kayıp kaçağın büyük oranda azaltılması hedefleniyor.

 

*        *        *

 Dr. Seviğ: Vergi kayıp ve kaçakları da azalacak

 İstanbul Ticaret Odası Mali Müşaviri Veysi Seviğ, “Vergi Usul Kanunu, AB normlarına uyumlu hale getiriliyor. Mükellef haklarının ön plana çıktığı, düzgün mükellefin ödüllendiri-leceği, e-fatura ve e-defter uygulamalarının aşama aşama tüm tabana yayılacağı, elektronik sistemle denetimin yapılacağı yeni sistemde vergi kayıp ve kaçakları da hızla azalacak, bürokratik hatalar engellenecektir” dedi.

 *        *        *

 Kamuoyundan görüş alınacak

 Taslak için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Birliği (TÜRMOB), Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Barolar Birliği, üniversiteler ve ilgili kuruluşların görüşleri alındı.

VUK’da değişiklik yapan taslak kamuoyu ve ilgili bakanlıkların görüşlerine açıldıktan sonra Bakanlar Kurulu’na sunulacak.

 *        *        *

 10 adımda yeni VUK

 * 54 yaşındaki VUK’un yenilenmesine 2013 Eylül ayında başlandı.

* Değişiklikler için tarafların görüşü alındı.

* Ulusal ve uluslararası uygulamalar incelendi.

* Uluslararası anlaşmalar için yeni hükümler ihdas edildi.

* Gelir İdaresi Başkanlığı’nın daha önce verdiği görüşler değerlendirildi.

* Mahkeme kararları, görüş, öneri ve makaleler tek tek incelendi. 

* Birçok madde, e-yöntem ve uygulamalara imkan sağlayacak şekilde yeniden yazıldı.

* Maddeler kısa ve anlaşılabilir hale getirildi.

* VUK madde sayısı 521’den 321’e indirildi.

* Yeni VUK, kamuoyu ve ilgili bakanlıkların görüşüne sunulacak.

 *        *        *

 Mükellef alarm sistemi

 Gelir İdaresi Başkanlığı’nın geliştirdiği, mükellefin vergi kanunlarına karşı uyum ve uyumsuzluklarını değerlendirebilen sistem ile mükellef profilleri oluşturuldu. Uyumsuzluklarla ilgili ön alarm sistemini devreye sokan sistemle, uyumlu ve uyumsuz mükellefler ayrıştırılırken, uyumlu mükelleflerin iade, tecil gibi pozitif ayrımcılığa tabi tutulması hedefleniyor.

 

Kaynak: ITO Gazetesi