Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlügü

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlügü


Transit Süreleri - Uğurlu Gümrük Müşavirliği

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 73421605/120.99

Konu : Transit Süreleri

 

31.07.2015* 9567085

DAĞITIM YERLERİNE


İlgi: a) Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne muhatap 04.02.2015 tarihli ve 5715528 sayılı yazısı

b) Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne muhatap 28.05.2015 tarihli ve 8217015 sayılı yazısı

Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün ilgi (b) de kayıtlı yazısında özetle; NCTS ve transit işlemlerine yönelik güzergah sürelerinin takibinin bizzat Bölge Müdürlüğünce de BİLGE sistemi üzerinden yapılabilmesine yönelik çalışma yapılmasıtalep edilmektedir.

Transit beyannameleri için verilen transit sürelerinin idarece kontrol edilmesinin sağlanması hususuna ilişkin olarak; BİLGE Programı "NCTS Sorgulamalar" Modülünde sonuç alanları arasına "Transit Süre Sonu" alanı eklenmiştir. Sorgulamalar sonucunda elde edilen "Hareket Tarih ve Saati" bilgisi ile "Transit Süre Sonu" bilgisi karşılaştırılarak transit süresinin belirlenmesi mümkün bulunmaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

                                                                                            
         

          

         

         Jale ARSLAN

         

          

         

         Bakan a.

         

          

         

         Daire Başkanı


DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc