Gümrük Genel Tebligi (Tir Islemleri) (Seri No: 3)’nde Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (Tir Islemleri) (Seri No: 4) (05.08.2015 T. 29436 R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TIR İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 3)’NDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 
(TIR İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 4)

(05.08.2015 T. 29436 R.G.)

MADDE 1 – 29/1/2015 tarihli ve 29251 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No: 3)’nin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ 1/2/2016 tarihinde yürürlüğe girer.”

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.