Gümrükler Genel Müdürlügünün "YGMS ile alakali olan 2012/33 ve 2014/32 sayili Genelgelerin yürürlükten kaldirilmadigi hk." konulu TASARRUFLU YAZI (06.08.2015/9661830)

Gümrükler Genel Müdürlügünün


YGMS ile alakalı olan 2012/33 ve 2014/32 sayılı Genelgelerin yürürlükten kaldırılmadığı hk. - Uğurlu Gümrük Müşavirliği                                                                                                                                                                                               

         

                  T.C.

         

                           GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

         

                           Gümrükler Genel Müdürlüğü

         


         

                  Sayı          :82858591/010.06

         

                  Konu          :2012/33 ve 2014/32 sayılı          Genelgeler

         

                           06.08.2015 / 9661830

         

                           DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 09.07.2015 tarihli ve 82858591-010.06/00009190120 sayılı yazımız.

İlgi'de kayıtlı yazımızda bahsi geçen Genelgeler'in 30.07.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılacağı bildirilmişti. "30.06.2015 tarihli ve 29402 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1,3,4,11,16 ve 17. maddelerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması" talebiyle Danıştay 15. Dairesinin E:2015/5712 sayılı dosyasında Bakanlığımız aleyhine açılan davada verilen ve Bakanlığımız'a 21.07.2015 tarihinde tebliğ edilen 07.07.2015 tarihli karar ile dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Bu itibarla, İlgi'de kayıtlı yazımızın dikkate alınmaması hususunda;

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

                                                              
         

          

         

                  Neşet AKKOÇ

         

          

         

                  Müsteşar V.


Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

                                                                                                                                                                                                                    
         

         T.C.

         

                  GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

         

                  Gümrükler Genel Müdürlüğü

         

          

         

                  Sayı          : 82858591/010.06

         

                  Konu          : 2012/33          ve 2014/32 sayılı Genelgelerin yürürlükten kaldırılması

         

          

         

                  09.07.2015 / 9190120

         

                  GENELGE

         

                  (2015/ )

 İlgi :17.10.2012 tarihli, 2012/33 sayılı Genelge.

30.12.2014 tarihli, 2014/32 sayılı Genelge.

İlgide kayıtlı Genelgeler 30.07.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

                                                              
         

          

         

                  NEŞET AKKOÇ

         

          

         

                  Müsteşar V.

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc