Motorsiklet ve scooter ithalati gözaltinda

images/nakliyat_ara%C3%A7lar%C4%B1/scooter-2.gif


Ekonomi Bakanlığı’nın, “İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”i Resmi gazete’de yayımlandı. Tebliğ kapsamındaki, ithalatında gözetim uygulanacak motosiklet, moped ve scooter’ların bedel ve silindir hacimleri şu şekilde sıralandı:

 Gümrük kıymeti 1080 doların altındaki mopedler.

 Gümrük kıymeti 1800 doların altındaki scooter’lar.

 Gümrük kıymeti 1260 doların altında ve silindir büyüklüğü 50-80 santimetreküp arasında olan motosikletler. 

 Gümrük kıymeti 1800 doların altında ve silindir büyüklüğü 80-125 santimetreküp arasında olan motosikletler.

 Gümrük kıymeti 2 bin 70 doların altında ve silindir büyüklüğü 125-250 santimetreküp arasında olan motosikletler.

Buna göre, söz konusu eşyalar, ancak İthalat Genel Müdürlüğü’nce tertip edilecek gözetim belgesi ile ithal edilecek. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranacak. Gözetim belgesi  taleplerine ait başvurular, İthalat Genel Müdürlüğüne iletilecek. Başvuru ya  da inceleme seviyesinde istenen belgelerde müracaat sahibinin beyanının gerçeğe  aykırı olduğunun ya da sunduğu veri (bilgi) ve belgelerde tutarsızlık ya da eksiklik  bulunduğunun tespit edilmesi halinde, gözetim belgesi düzenlenmeyecek. Gözetim  belgelerinin geçerlilik zamanı 6 ay olacak, üçüncü kişilere devredilemeyecek. 

Tebliğ, 15 Ağustos’tan bu yana yürürlüğe girecek. 

 Motosiklet ve scooter ithalatı ‘gözaltında’