Duvar kagidi ve benzeri duvar kaplamalari ithalatinda, her bir ülke veya gümrük bölgesi menseli esya için bir dönemde verilecek tarife kontenjani 347 tonu geçmeyecek.

images/e%C5%9Fyalar/duvar-kagidi-modelleri.jpg


Duvar kağıdı ve benzeri duvar kaplamaları ithalatında, her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 347 tonu geçmeyecek. Ekonomi Bakanlığının İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Tebliğle, Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Duvar Kağıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar çerçevesinde açılan tarife kontenjanının başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esaslar düzenlendi. Tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönem için Bakanlar Kurulu kararı ekinde yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam bin 43 ton olarak belirlendi. Ancak her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 347 tonu geçemeyecek. Tarife kontenjanı, İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde, başvuru sırasına göre ilk gelen ilk alır yöntemiyle dağıtılacak. Bir ithal lisansında verilebilecek tarife kontenjanı miktarı 20 tonu (net) geçemeyecek. Bir ithal lisansı sadece bir ülke veya gümrük bölgesi için düzenlenecek. Tarife kontenjanı başvuru döneminin başlangıç tarihinden itibaren ilk 5 iş günü içinde yapılan başvurularda talep edilen toplam miktarın başvuru konusu ülke veya gümrük bölgesi için açılan toplam tarife kontenjanı miktarını aşması durumunda, talepler ülke veya gümrük bölgesi bazında belirlenen toplam tarife kontenjanının eşit şekilde tahsis edilmesiyle karşılanacak. Tarife kontenjanı konusu eşya ancak ithal lisansının geçerlilik süresi içinde serbest dolaşıma girebilecek. İthal lisansının, geçerlilik süresinin bitiminden sonra Bakanlığa iade edilecek. İthalatçıların yeni ithal lisansı taleplerinin değerlendirmeye alınabilmesi için daha önce düzenlenen ithal lisansının iade edilmesi gerekecek. İthal lisansı devredilemeyecek. Gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, ithal lisansında kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam yüzde 5'ten (yüzde 5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemeyecek. Ancak ithalatı gerçekleştirilen fazla miktar ilgili ithalatçının bir sonraki lisansından mahsup edilecek