2015/7998 Ihracata Yönelik Devlet Yardimlari Kararinda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Karar (14.08.2015 T. 29445 R.G.)

2015/7998 Ihracata Yönelik Devlet Yardimlari Kararinda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Karar (14.08.2015 T. 29445 R.G.)


 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ 1987

2015/7998    İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

(14.08.2015 T. 29445 R.G.)

 

Karar Sayısı : 2015/7998

Ekli “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 28/7/2015 tarihli ve 92496 sayılı yazısı üzerine, 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesi ile 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/8/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                       
         

                           İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI          HAKKINDA KARAR

 

MADDE 1- 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararının 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2- Bu Karar, bölgeler arası farklılıklardan kaynaklanan ekonomik ve sosyal dezavantajların ortadan kaldırılmasına, yeni eğitim olanakları sağlanarak istihdamın güçlendirilmesine, özellikle yeni ürün, üretim sistemi ve teknoloji kullanan sektörlerde araştırma-geliştirme ve dış ticaret dengesini iyileştirmeye yönelik programların uygulanmasına, aynı üretim alanında faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin örgütlenmelerine, çevre sorunlarının önlenmesi için sanayinin yeniden yapılanmasına, GATT taahhütlerimiz çerçevesinde tarım ürünlerinin desteklenmesine, ürünlerimizin uluslararası alanlarda tanıtım ve pazarlanmasına ilişkin devlet yardımlarını kapsar.”

MADDE 2- Aynı Kararın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Araştırma-Geliştirme (AR-GE) ve dış ticaret dengesini iyileştirmeye yönelik yardımları,”

MADDE 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc