Avrupa Birligi Menseli Bazi Tarim Ürünleri Ithalatinda Tarife Kontenjani Uygulanmasi Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Dair Karar 2015/7997 (14.08.2015 T. 29445 R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/resmi-gazete.bmp


Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatı - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ 1987

AVRUPA BİRLİĞİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR 2015/7997

(14.08.2015 T. 29445 R.G.)

Karar Sayısı : 2015/7998

Ekli “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 28/7/2015 tarihli ve 92496 sayılı yazısı üzerine, 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesi ile 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/8/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                       
         

                           AVRUPA BİRLİĞİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE          KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR          KARAR

MADDE 1- 22/12/2006 tarihli ve 2006/11439 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Kararın 3 üncü maddesinde yer alan
 01.02 (0102.21, 0102.29.29.00.00, 0102.31.00.00.00, 0102.90.20.00.00, 0102.39.10.00.00, [Evcil türler (Yalnızca ağırlığı 80 kg.ı geçen fakat 160 kg.ı geçmeyen ve kesimlik olmayanlar)] ve 0102.90.91.00.00 [Evcil türler (Yalnızca ağırlığı 80 kg.ı geçen fakat 160 kg.ı geçmeyen ve kesimlik olmayanlar)] hariç) Gümrük Tarife Pozisyonlu (GTP) “Canlı büyükbaş hayvanlar” ile 0202.20 GTP li “Diğer kemikli parçalar” için 2015 yılında gümrük vergisi %0 olarak uygulanır.

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
 

                                                                                                                                                                                                  
         

                           Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin

         

                           Tarihi

         

                           Sayısı

         

                  30/12/2006

         

                  26392

         

                           Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı          Resmi Gazetenin

         

                           Tarihi

         

                           Sayısı

         

                  27/7/2010

         

                  27654

         

                  15/1/2012

         

                  28174