Geçici Ithal Edilen Kara Tasitlarina Iliskin Gümrük Genel Tebligi (Seri No: 1)’nde Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (Seri No: 2) (16.08.2015 T. 29447 R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


Geçici İthal Edilen Kara Taşıtları- UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ 1987

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GEÇİCİ İTHAL EDİLEN KARA TAŞITLARINA İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL

TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 2)

(16.08.2015 T. 29447 R.G.)

MADDE 1 – 22/4/2011 tarihli ve 27913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “360 (üçyüzaltmış)” ibaresi “730 (yediyüzotuz)” olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “360 (üçyüzaltmış)” ibaresi “730 (yediyüzotuz)” olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.