Gümrükler Genel Müdürlügünün :ÖTV I-A listesi kapsami esya ithalatinda teminat konulu tasarruflu yazisi (14.08.2015/9877712)

Gümrükler Genel Müdürlügünün :ÖTV I-A listesi kapsami esya ithalatinda teminat konulu tasarruflu yazisi  (14.08.2015/9877712)


Balık İthalatı - Uğurlu Gümrük Müşavirliği 1987

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı :85593407/156.01

Konu :ÖTV

 

 

14.08.2015 9877712

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

2015/19 sayılı genelgemizde, Gümrük işlemlerinde kullanılmak üzere gümrük idaresine sunulan teminat mektuplarının, “Teminat Mektubu Durum Sorgulama Sistemi”nden sorgulanarak doğruluğunun teyit edilmesi gerektiği belirtilmişti.

 

Bunun dışında, ÖTV Kanunu'na ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşya ithalatında, Teminat Mektubu Durum Sorgulama Sistemine dahil bankalar tarafından düzenlenen global teminat mektuplarının, yukarıda belirtilen sorgulama dışında, her bir ithalat işlemi için sistemden teminat tutarının doğruluğu ve yeterliliği açısından ayrıca sorgulanması ve teyidi alınmadan işlem yapılmaması gerekmektedir.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 Cenap AŞCI

 Bakan a.

 Genel Müdür

 

 

 DAĞITIM:

 Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc